0 comments
09 Apr

Štrbački buk spada u najljepše vodopade u ovom dijelu Evrope, no putna komunikacija do bisera rijeke Une je katastrofalna, tako da se brojni posjetioci, čak i oni domaći, preispituju prilikom posjete ovoj jedinstvenoj prirodnoj atrakciji.

Štrbački buk spada u najljepše vodopade u ovom dijelu Evrope, no putna komunikacija do bisera rijeke Une je katastrofalna, tako da se brojni posjetioci, čak i oni domaći, preispituju prilikom posjete ovoj jedinstvenoj prirodnoj atrakciji.

Back to top