0 comments
26 May

Nakon što je u pismu namjere uputila interes i garancije za kupovinu upravne zgrade Krajinaputeva u stečaju, te pobijedila na licitaciji i uplatila depozit od 10 hiljada maraka, Vlada USK je propustila kupovinu ove zgrade.

Naime, kupovinom bi bila dodijeljena bihaćkom Pravnom fakultetu, što bi značilo kraj agonije ove visokoškolske ustanove, čija zgrada nema upotrebnu dozvolu.

Nakon što je u pismu namjere uputila interes i garancije za kupovinu upravne zgrade Krajinaputeva u stečaju, te pobijedila na licitaciji i uplatila depozit od 10 hiljada maraka, Vlada USK je propustila kupovinu ove zgrade.

Naime, kupovinom bi bila dodijeljena bihaćkom Pravnom fakultetu, što bi značilo kraj agonije ove visokoškolske ustanove, čija zgrada nema upotrebnu dozvolu.

Back to top