Posted by: Armin Lojić
0 comments
31 Aug

Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije - Rasim Ljajić izjavio je da još nije bilo formalnog zahtjeva za puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika Ratka Mladića, kao i da je u nadležnosti Ministarstva pravde Srbije sve u vezi sa davanjem garancija Vlade.

Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije - Rasim Ljajić izjavio je da još nije bilo formalnog zahtjeva za puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika Ratka Mladića, kao i da je u nadležnosti Ministarstva pravde Srbije sve u vezi sa davanjem garancija Vlade.

0 comments
22 Jan
"Vidim ovdje pomamu da će dolazak Trumpa sve promijeniti, ali neće. Mi moramo da učinimo ono što je do nas da te odnose uređujemo. Moramo da poboljšamo ekonomiju, infrastrukturu, da koristimo fondove Evropske unije i tako da stvaramo teren za neku drugu generaciju koja će ove probleme rješavati bolje nego mi", ističe Ljajić.Ministar u Vladi Srbije Rasim Ljajić kaže da kada se pogleda situacija u regionu stiče se utisak da je 1996. godina, a ne 2017.
"Vidim ovdje pomamu da će dolazak Trumpa sve promijeniti, ali neće. Mi moramo da učinimo ono što je do nas da te odnose uređujemo. Moramo da poboljšamo ekonomiju, infrastrukturu, da koristimo fondove Evropske unije i tako da stvaramo teren za neku drugu generaciju koja će ove probleme rješavati bolje nego mi", ističe Ljajić.Ministar u Vladi Srbije Rasim Ljajić kaže da kada se pogleda situacija u regionu stiče se utisak da je 1996. godina, a ne 2017.
Back to top