0 comments
21 Apr

U Bosanskom Petrovcu 15.04.2017.godine održana je druga sjednica Upravnog odbora na kojoj je donešen Program rada, Finansijski plan i Kalendar takmičenja za 2017.godinu.

U kalendar kantonalnih takmičenja uvršteni turniri povodom proslave ramazanskog Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića.

Donešena je Odluka o formiranju Kadetske kantonalne šahovske lige za 2017.godinu, koja će se održati 17. i 18.juna u Kulen Vakufu;

U Bosanskom Petrovcu 15.04.2017.godine održana je druga sjednica Upravnog odbora na kojoj je donešen Program rada, Finansijski plan i Kalendar takmičenja za 2017.godinu.

U kalendar kantonalnih takmičenja uvršteni turniri povodom proslave ramazanskog Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića.

Donešena je Odluka o formiranju Kadetske kantonalne šahovske lige za 2017.godinu, koja će se održati 17. i 18.juna u Kulen Vakufu;

Back to top