Posted by: Azra Dž.
0 comments
09 Oct

 ZA SVE ONE ROĐENE 1950-TE, 60-TE, 70-TE I 80-TE …

 ZA SVE ONE ROĐENE 1950-TE, 60-TE, 70-TE I 80-TE …

0 comments
08 May

Neki historičari smatraju da je Tito želio još veću, moćniju Jugoslaviju, koja ne bi bila samo regionalna sila, već i svjetska.

Neki se danas s nostalgijom sjećaju Jugoslavije, smatraju kako se tada živjelo bezbrižnije i sigurnije, a drugi smatraju da je Jugoslavija bila vještačka tvorevina koja je silom decenijama pokušavala na okupu i u zajedništvu da održi nespojive narode.

Neki historičari smatraju da je Tito želio još veću, moćniju Jugoslaviju, koja ne bi bila samo regionalna sila, već i svjetska.

Neki se danas s nostalgijom sjećaju Jugoslavije, smatraju kako se tada živjelo bezbrižnije i sigurnije, a drugi smatraju da je Jugoslavija bila vještačka tvorevina koja je silom decenijama pokušavala na okupu i u zajedništvu da održi nespojive narode.

Back to top