Posted by: Azra Dž.
0 comments
18 Oct

Za sutra je najavljena 121. sjednica Vlade USK na kojoj će biti razmatrana Strategija prema mladima USK za period 2018.-2022., Plan javnih investicija za period 2018.-2022., te utrošak sredstava za smještaj i izhranu studentima.

Da li će usvajanjem Plana javnih investicija biti pojačan priliv finansijskih sredstava sa nivoa Federacije BiH kojih do sada skoro i da nije bilo.

Za sutra je najavljena 121. sjednica Vlade USK na kojoj će biti razmatrana Strategija prema mladima USK za period 2018.-2022., Plan javnih investicija za period 2018.-2022., te utrošak sredstava za smještaj i izhranu studentima.

Da li će usvajanjem Plana javnih investicija biti pojačan priliv finansijskih sredstava sa nivoa Federacije BiH kojih do sada skoro i da nije bilo.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
14 Oct

Od kako je prije nekoliko dana predsjednik Kluba zastupnika SBB-a u Skupštini Unsko-sanskog kantona, Admir Mušanović, najavio da će 2 poslanika SBB-a u narednom periodu djelovati kao opozicija, politička Krajina je postala ponovo centar političkih zbivanja.

Od kako je prije nekoliko dana predsjednik Kluba zastupnika SBB-a u Skupštini Unsko-sanskog kantona, Admir Mušanović, najavio da će 2 poslanika SBB-a u narednom periodu djelovati kao opozicija, politička Krajina je postala ponovo centar političkih zbivanja.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
05 Oct

Na sinoć održanoj Izbornoj skupštini Gradskog odbora SBB-a Bihać, za predsjednika Skupštine izabran je Mirsad Mujanović, a njegova zamjenica je Mirsada Selimović.

SJEDNICA

Na sinoć održanoj Izbornoj skupštini Gradskog odbora SBB-a Bihać, za predsjednika Skupštine izabran je Mirsad Mujanović, a njegova zamjenica je Mirsada Selimović.

SJEDNICA

Posted by: Azra Dž.
0 comments
04 Oct

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 112. sjednici članovi Vlade utvrdili su Prijedlog Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu.

Ministarstvo finansija je upozorilo sve budžetske korisnike da se zbog neusklađenosti priliva, shodno članu 10. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu mijenja dinamika odobravanja sredstava.

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 112. sjednici članovi Vlade utvrdili su Prijedlog Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu.

Ministarstvo finansija je upozorilo sve budžetske korisnike da se zbog neusklađenosti priliva, shodno članu 10. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu mijenja dinamika odobravanja sredstava.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
21 Sep

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Na 108. sjednici članovi izvršne vlasti Kantona, između ostalog, utvrdili su Prijedlog Odluke o formiranju interresorne komisije za izradu Uredbe o definisanju visine plaća i naknada organa upravljanja i rukovođenja javnih preduzeća i ustanova.

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Na 108. sjednici članovi izvršne vlasti Kantona, između ostalog, utvrdili su Prijedlog Odluke o formiranju interresorne komisije za izradu Uredbe o definisanju visine plaća i naknada organa upravljanja i rukovođenja javnih preduzeća i ustanova.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
21 Sep

Jučer je u Bihaću održana 36. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, prva nakon ljetne pauze. Na dnevnom redu se, između ostalog, našao i Zakon o državnoj službi. Protiv njegovog razmatranja bili su poslanici opozicione A SDA, koji su kazali da prijedlog nije prošao skupštinske komisije niti su kao poslanici dovoljno upoznati s njim da bi o njemu raspravljali. Ipak, skupštinska većina ga je stavila na dnevni red i počela je rasprava o tome da li je predloženi zakon previše ili je nedovoljno oštar.

Menadžeri i rad

Jučer je u Bihaću održana 36. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, prva nakon ljetne pauze. Na dnevnom redu se, između ostalog, našao i Zakon o državnoj službi. Protiv njegovog razmatranja bili su poslanici opozicione A SDA, koji su kazali da prijedlog nije prošao skupštinske komisije niti su kao poslanici dovoljno upoznati s njim da bi o njemu raspravljali. Ipak, skupštinska većina ga je stavila na dnevni red i počela je rasprava o tome da li je predloženi zakon previše ili je nedovoljno oštar.

Menadžeri i rad

Posted by: Azra Dž.
0 comments
19 Sep

Skupština Unsko-sanskog kantona (USK)  na jučerašnjoj sjednici najviše pažnje posvetila je Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“. Osim što je Bolnici odobren revolvolving kredit, najavljena je tematska sjednica na kojoj bi se donijele mjere za  finansijsku konsolidaciju ove zdravstvene ustanove.

Skupština Unsko-sanskog kantona (USK)  na jučerašnjoj sjednici najviše pažnje posvetila je Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“. Osim što je Bolnici odobren revolvolving kredit, najavljena je tematska sjednica na kojoj bi se donijele mjere za  finansijsku konsolidaciju ove zdravstvene ustanove.

Back to top