USK: Danas aktuelno...

usk

 

USK, 15. jula - U Bihaću danas zasjeda Vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu je, kako je između ostalog najavljeno, Informacija o stanju u oblasti privrede za 2020. godinu te Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Vlade USK u radne grupe za evropske integracije BiH kao i Prijedlog Odluke o određivanju obaveza i roka za realizaciju narednih faza programa integrisanja BiH u EU. Članovi Vlade očitovat će se i o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju  koeficijenata za obračun i isplatu mjesečne novčane naknade demobilisanim borcima za mjesec juli u ovoj tekućoj godini.

Danas će sjednicu održati Komisija za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku. Na dnevnom redu je, između ostalog, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita Kantonalnoj bolnici „Doktor Irfan Ljubijankić“.

Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona u saradnji s Ministarstvom građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša na području Unsko-sanskog kantona realizuje projekt pod zvaničnim nazivom „Provođenje mjera za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste ambrozije.“

Cilj je edukovati građane o važnosti uništavanja ambrozije u određenoj razvojnoj fazi, prije cvjetanja, kako bi se suzbilo njeno širenje na području Kantona te zbog štetnosti po zdravlje ljudi. Danas će mehaničkim putem biti uništavana ambrozija u Cazinu na lokaciji Polje, a prema planu i u petak 16. jula u zoni Nacionalnog parka „Una“ – Kulen Vakuf te narednog petka, 23. jula na lokaciji Bosanska Krupa – Pištaline.

U izlogu novih medija Gradske galerije Bihać od danas, 15. jula do 15. augusta ove godine biti će održan „Fukara film Festival“.

Riječ je Festivalu animiranog filma na kojem učestvuju: Aleksandra Nina Knežević, Sadko Hadžihasanović i Ismar Mujezinović. Otvaranje „Fukara Film Festivala“ zakazano je večeras u 20.00 sati u Gradskoj galeriji u Bihaću.

Izvor: