Posted by: Mirela
0 comments
01 Nov

Depoziti građana BiH veći su od 11 milijardi KM, saopćila je Centralna banka BiH. To znači da su Bosanci i Hercegovci ove godine Svjetski dan štednje, 31. oktobar, obilježili rekordnim iznosom štednih uloga. 

Bogati i siromašni

- Depoziti građana čine 57,6 posto ukupnih depozita u komercijalnim bankama te su, uz kontinuiran rast u ovoj godini, na kraju septembra dosegli, do sada, najviši zabilježeni nivo od 11,02 milijarde KM – saopćeno je iz CBBiH.

Depoziti građana BiH veći su od 11 milijardi KM, saopćila je Centralna banka BiH. To znači da su Bosanci i Hercegovci ove godine Svjetski dan štednje, 31. oktobar, obilježili rekordnim iznosom štednih uloga. 

Bogati i siromašni

- Depoziti građana čine 57,6 posto ukupnih depozita u komercijalnim bankama te su, uz kontinuiran rast u ovoj godini, na kraju septembra dosegli, do sada, najviši zabilježeni nivo od 11,02 milijarde KM – saopćeno je iz CBBiH.

0 comments
28 Mar

Štednja bh. građana iz godine u godinu konstantno raste, a krajem 2016. godine dosegla je rekordan iznos.

Prema podacima koji su za Fokus.ba dostavljeni iz Agencije za osiguranje depozita BiH, u 23 banke članice programa osiguranja ukupna štednja građana na dan 31.12.2016. godine iznosila je 10,87 milijardi KM.

Štednja bh. građana iz godine u godinu konstantno raste, a krajem 2016. godine dosegla je rekordan iznos.

Prema podacima koji su za Fokus.ba dostavljeni iz Agencije za osiguranje depozita BiH, u 23 banke članice programa osiguranja ukupna štednja građana na dan 31.12.2016. godine iznosila je 10,87 milijardi KM.

Back to top