Javni poziv Općine Bosanska Krupa: 80 hiljada KM za podršku poslodavcima i samozapošljavanju

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) Općina Bosanska Krupa raspisala je Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku poslodavcima i samozapošljavanju.

Poticaji su namijenjeni za pokretanje vlastitog biznisa ili za tehnološko unapređenje i povećanje proizvodnih kapaciteta postojećih privrednih subjekata kroz nabavku nove opreme, mašina i alata.

Šezdeset hiljada KM osigurano je za podršku postojećim privrednicima u unapređenju proizvodnih kapaciteta, a dvadeset hiljada za podršku licima koji žele pokrenuti vlastiti biznis.

Maksimalan iznos po aplikantu koji već ima registrovanu djelatnost je petnaest hiljada KM, dok je za pokretanje biznisa po aplikantu predviđeno najviše pet hiljada maraka. Jedina djelatnost u kojoj nije moguće dobiti poticaj je trgovina.

Za dobijanje poticaja neophodno je finansijsko učešće aplikanta, najmanje 20 posto od ukupne vrijednosti projekta s kojim aplicira. Osim toga, djelatnost mora biti registrovana na području općine Bosanska Krupa  (za već registrovane privredne subjekte), dok aplikant koji će tek registrovati djelatnost mora imati prijavljeno prebivalište na području Bosanske Krupe i nalaziti se na evidenciji Biroa rada.

Sve pristigle aplikacije evaluirat će se prema utvrđenim kriterjima. Najviše bodova i samim tim podršku među već postojećim privrednim subjektima dobit će proizvodne odnosno prerađivačke djelatnosti, zatim oni sa većim brojem uposlenih, većim izvozom u prošloj godini, većim finansijskim učešćem. Bodovanje će ovisiti i o tome koliko je projekt značajan za užu i širu zajednicu i da li je na čelu privrednog subjekta muškarac ili žena.

Kada su u pitanju lica koja tek pokreću biznis, također je važna djelatnost. Proizvodne i kompjuterske djelatnosti nose najveći broj bodova. Aplikant će dobiti veću pažnju ukoliko je žena, zatim ukoliko je mlađi od 35 godina, ako njegova djelatnost nije mnogo zastupljena u Bosanskoj Krupi i ima značajnije finansijsko učešće.

Svi ostali detalji, poput načina apliciranja, potrebne dokumentacije, načina isplate poticaja, mogu se pronaći u javnom pozivu objavljenom do 17. decembra između ostalog i na stranici Općine Bosanska Krupa pod linkom:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://opcinabosanskakrupa.ba/wp-content/uploads/2018/11/Javni-poziv-MEG-29.11.2018.objavljan.docx 

 

Izvor: