Bosanska Krupa: Planiranim sredstvima u rebalansu sanirati posljedice pandemije

Bosanska Krupa
- Određenim mjerama koje prate novčana sredstva, u Bosanskoj Krupi nastoje ublažiti posljedice, koje će neumitno ostaviti pandemija koronavirusa u lokalnim ekonomskim okvirima...

BOSANSKA KRUPA, 6. juna - Općinsko vijeće i načelnik Bosanske Krupe Armin Halitović u rebalansu budžeta koji je usvojen krajem prošle sedmice, iznosom od 960 hiljada maraka, obuhvatili su sektor privrede i poljoprivrede.

Rebalansom je predviđen i iznos od 50 hiljada maraka za javne radova na kojima će biti angažovane osobe, koje su tokom pandemije koronavirusa ostale bez posla, a nisu mogle ostvariti pravo na novčanu naknadu sa biroa.

Izvor: