Danas zasjeda skupština USK

skupstina
Kao najbitnija tačka dnevnog reda je Prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu


BIHAĆ, 23. jula - Planirani rashodi manji su za oko 3 miliona maraka, što je očekivano s obzirom  na to  da su prihodi opali u značajnoj mjeri. Zastunici će razmatrati i Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški  u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te još nekoliko izvještaja.

Današnja  sjednica Skupštine   trebala bi ponovo pokrenuti  pitanje dječijeg dodatka, jer se   radilo   na izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti USK. Kolika će njegova visina biti,  koje kategorije djece  i koliko će ih  biti obuhvaćeno, pitanja su na koja treba danas ali i u narednom periodu dati odgovor.

Izvor: