Posted by: Haris Mamić
0 comments
17 Oct

U Narodnoj skupštini RS-a ni nakon četiri sata rada nije usvojen dnevni red.

U Narodnoj skupštini RS-a ni nakon četiri sata rada nije usvojen dnevni red.

Posted by: Ajla Abdic
0 comments
13 Jul

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za 20. juli 2017. godine zakazao je 12. sjednicu GV Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za 20. juli 2017. godine zakazao je 12. sjednicu GV Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

0 comments
17 Jan
Prijedlog Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za "BBI galeriju" naći će se ponovo na Dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Bihaća.Sredinom 2015. godine, na inicijativu gradskih vlasti, BBI banci, odnosno kompaniji BBI Real Estate prodan je objekat i zemljište nekadašnjeg kina „Una“ u centru Bihaća na gdje je planirana izgradnja BBI centra. Prema prvobitnom planu, tzv. BBI galerija trebala je biti otvorena u septembru 2017.
Prijedlog Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za "BBI galeriju" naći će se ponovo na Dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Bihaća.Sredinom 2015. godine, na inicijativu gradskih vlasti, BBI banci, odnosno kompaniji BBI Real Estate prodan je objekat i zemljište nekadašnjeg kina „Una“ u centru Bihaća na gdje je planirana izgradnja BBI centra. Prema prvobitnom planu, tzv. BBI galerija trebala je biti otvorena u septembru 2017.
Back to top