Danas 38. sjednica GV Bihać: Evo koje su današnje tačke

Davor Župa, predsjedavajući Gradskim vijećem Bihać za četvrtak 4. jula 2019. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati sazvao je 38. sjednicu GV Bihać.

Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama.

1. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone “Kombiteks”
2. Prijedlog Programa poticaja privredi za 2019. godinu
3. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Grada Bihaća za 2018. god
4. Izvještaj o radu i poslovanju JU “ Kulturni centar “ Bihać za 2018. godinu
5. Izvještaj o radu i poslovanju JU “ Za sport odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu
6. Izvještaj o radu i poslovanju JP “ RTV Bihać “ Bihać za 2018. godinu
7. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Centar za socijalni rad „ Bihać
8. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
9. a) Izvještaj o radu i poslovanju JP “Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać za 2018. godinu
sa izvještajem vanjskog revizora za 2018. godinu
b) Izvještaj o radu i finansijski izvještaj skloništa za napuštene životinje za 2018.godinu
10. Izvještaj o radu i poslovanju JU “Gradska galerija “ Bihać za 2018. godinu
11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP „Komrad“
d.o.o. Bihać

 

Kabinet gradonačelnika

Izvor: