Denis i Amina, roditelji Nadin Smajlović: Dočekali ozdravljenje kćerke, ali ne i pravdu

nadin
Komora ne vodi računa o tome kako ko radi, već traži od ljekara da poštuju Kodeks medicinske etike i deontologije, rekao je Drljević

Denis i Amina Smajlović, roditelji djevojčice Nadin koja se mjesecima borila za život i liječnje u svojoj državi, a koja je u međuvremenu ozdravila, sada bore i pravnu bitku.

Naime Denis i Amina su uputili zahtjev Ljekarskoj komori Kantona Sarajevo za ispitivanje rada KCUS-a još u decembru prošle godine, jer je njihovoj kćerci uskraćeno liječenje u u toj zdravstvenoj ustanovi.

Ljekarska komora KS se odmah proglasi nenadležnom.

- Ljekarska komora Kantona Sarajevo nije nadležna za ispitivanje rada niti jedne ustanove koja se bavi pružanjem zdravstvenih usluga, stojalo je u odogovoru koji su dobili.

image

Odgovor Ljekarske komore KS porodici Smajlović/

Sačekavši da prođe izvijesno vrijeme i liječenje malene Nadin koja je išla čak u Tursku da bi se liječila, njeni roditelji su ove godine u avgustu uputili još jednu žalbu, ali ovog puta na višu instancu, tj. na adresu Ljekarske Komore Federacije BiH, u kojoj su se žalili na administrativnu šutnju ljekarske komore Kantona Sarajevo, kao i prijavu protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i drugih, zbog povrede dužnosti ljekarskog zvanja i etičkog kodeksa uskraćivanjem liječenja i prava na izmještanje na liječenje izvan BiH.

Iz ovog drugostepenog organa stiže odgovor kako se oni mogu očitovati samo onda kada se završi procedura u prvostepenom postupku.

Iz federalne komore poručuju da su uputili dopis kantonalnoj komori da se oni prvo očituju o poduzetim radnjama po pitanju žalbe bračnog para Smajlović.

Predsjednik Ljekarske komore FBiH Harun Drljević je prvo istakao da kantonalna komora nije obavezna da obavjesti višu instancu o svom radu. Zatim je objasnio da niti jedna ljekarska komora nije odgovorna za rad zdravstvenih ustanova, već narušavanje Kodeksa medicinske etike i deontologije.

image

Odgovor Ljekarske komore FBiH porodici Smajlović/

image

Zahtjev Ljekarske komore FBiH prema Ljekarskoj komori KS/

- Rad organizuje menadžment, a menadžment odgovara osnivaču. Komora ne vodi računa o tome kako ko radi, već traži od ljekara da poštuju Kodeks medicinske etike i deontologije, rekao je Drljević.

Također je istakao da mora dobiti prvo odgovor od kantonalne komore kako bi mogao nastaviti rad. 

- Nama je upućena žalba na šutnju, ne znam šta je bilo prethodno, moguće je da su bile neke radnje rađene na etičkom komitetu. Ne mogu da komentarišem nikakav prethodni dokument, jer nisam dobio ni jedan drugi osim žalbe na administrativnu šutnju, rekao je Drljević.

Prigovori građana ukoliko je narušen Kodeks medicinske etike i deontologije, a ne rad mogu se uputiti Ljekarskoj komori.

- Ljekarske komore ne postavlja direktora niti gleda kako rade, za to je zadužena kantonalna skupština tj. federalna skupština za federalne institucije. Mi pratimo samo sprovođenje Kodeksa, koji se sastoji od tri dijela. Prvi je opšti dio, drugi je o odnosu ljekar-pacijent i treći je odnos ljekar-ljekar. Ako je prekršen Kodeks u ovom slučaju ljekar-pacijent, treba tražiti povredu Kodeksa, a ne rada, ističe Drljević.

Međutim činjenica ostaje da su ljekari odbili da liječe dijete, kao i da je dijete moglo podleći, a bračni par Smajlović se upleo u mrežu prava tražeći pravdu sa svoju kćerku.

Izvor: