Godišnjica smrti Nurije Pozderca: Pripadao je narodu koji je i u teška vremena znao osuditi fašizam