Posted by: Armin Lojić
0 comments
19 Aug

Vrijeme nesretnih ’90-ih godina prošlog vijeka zapljusnulo je u poratnom periodu prostore bivše Jugoslavije talasom različitih društveno-ekonomskih promjena, a jedan od fenomena koji je okarakterisao brojne urbane sredine u BiH pa tako i Banju Luku, svakako je bio promjena naziva dijelova grada i gradskih ulica.

Vrijeme nesretnih ’90-ih godina prošlog vijeka zapljusnulo je u poratnom periodu prostore bivše Jugoslavije talasom različitih društveno-ekonomskih promjena, a jedan od fenomena koji je okarakterisao brojne urbane sredine u BiH pa tako i Banju Luku, svakako je bio promjena naziva dijelova grada i gradskih ulica.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
12 Jun

Na inicijativu goraždanskog muftije Remzije ef. Pitića, posjetom njegovom grobu na Dragoš sedlu, na planini Vučevo iznad Foče, obilježena je godišnjica smrti Nurije Pozderca.

Pozderac je bio heroj NOR-a i jedan od najistaknutijih antifašista, a nakon ranjavanja nekoliko dana ranije preminuo je 12. juna 1943. godine, tokom proboja partizanskih jedinica iz obruča na širem prostoru Tjentišta.

Na inicijativu goraždanskog muftije Remzije ef. Pitića, posjetom njegovom grobu na Dragoš sedlu, na planini Vučevo iznad Foče, obilježena je godišnjica smrti Nurije Pozderca.

Pozderac je bio heroj NOR-a i jedan od najistaknutijih antifašista, a nakon ranjavanja nekoliko dana ranije preminuo je 12. juna 1943. godine, tokom proboja partizanskih jedinica iz obruča na širem prostoru Tjentišta.

0 comments
02 Jun

U Cazinu je danas potpisan sporazum između Grada Cazina i JU Kulturni centar o izradi glavnog i izvedbenog projekta sanacije dvorca Lothara von Berksa u kompleksu Starog grada Ostrošca, za što je osigurano 45.500 KM.

Osim toga, predstavljen je i glavni projekt obnove kuće Nurije Pozderca.

U Cazinu je danas potpisan sporazum između Grada Cazina i JU Kulturni centar o izradi glavnog i izvedbenog projekta sanacije dvorca Lothara von Berksa u kompleksu Starog grada Ostrošca, za što je osigurano 45.500 KM.

Osim toga, predstavljen je i glavni projekt obnove kuće Nurije Pozderca.

Back to top