Godišnjica zločina u Pionirskoj ulici u Višegradu

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeda javnost da se na današnji dan dogodio ratni zločin u Pionirskoj ulici u Višegradu.

Ovaj zločin predstavlja jedan od najstrašnjih ratnih zločina koji su se desili tokom rata protiv Bosne i Hercegovine, ali i  zločina koji su se dogodili na kraju dvadesetog stoljeća. Zločin poznat kao Živa lomača dogodio se 14. juna 1992. godine kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čelu sa najokrutnijim zločincima iz Višegrada Milanom i Sredojem Lukidem, natjerali oko 70 bošnjačkih civila u kudu Adema Omeragida, u Pionirskoj ulici u Višegradu, vedinom žene i djecu, gdje su ih zaključali, a nakon toga zapalili kudu.

U kudu su ubacili granatu, te pucali na one koji su se pokušali spasiti bijegom kroz prozor. Vedina žrtava je bila iz sela Koritnik gdje su po njih došli Lukid i Vasiljevid i naredili im da uđu u autobuse, koji su navodno trebali idi za slobodnu teritoriju – Kladanj. Najmlađa žrtva je imala svega dva dana.

Koordinator UDIK-a, Edvin Kanka Dudić, kaže: „Za ratni Višegrad možemo redi da je bio grad ženoubica, djecoubica, grad u kome su komšije ubijale komšije. Grad je poslije rata postao mjesto spomenika, mjesto pogrešne interpretacije historije, i to ne samo ovog rata nego i Drugog svjetskog rata“. Po njemu, upravo ovo predstavlja problem za bududnost: „U ovom gradu se sistematski radi na zatiranju činjenica koje su pravo i historija ved utvrdili. Umjesto da nam te činjenice posluže na putu pomirenja, mi sve više idemo ka tome da iz tih grešaka nikakvu pouku ne izvučemo, što je upravo opasno za budude generacije“, kaže Ćudid.

Za zločin u Pionirskoj ulici pravosnažnom presudom u MKSJ osuđeni su Milan Lukid na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukid na 27 godina zatvora. U junu 2018. godine Bosni i Hercegovini je izručen Radomir Šušnjar. Suđenje se vodi pred Sudom BiH, a Šušnjar se tereti za učešde u ovom zločinu. Podsjedamo da je UDIK 2017. godine objavio knjigu Ratni zločini u Višegradu – presude, unutar koje se nalazi ukupno devet presuda za ratne zločine počinjene u Višegradu donesenih pred Sudom BiH i Vrhovnim sudom FBiH, a kojima su osuđeni Boban Šimšid, Dragan Šekarid, Miloš Pantelid, Momir Savid, Nenad Tanaskovid, Novo Rajak, Oliver Krsmanovid, Predrag Milisavljevid, Vitomir Rackovid i Željko Lelek.

Izvor: