Građani ponovo nemaju kome da se žale

Vršioci dužnosti članova Žalbenog vijeća podnijeli ostavke jer im se duguju naknade za dvogodišnji mandat

Dva dana nakon što su imenovani, vršioci dužnosti članova Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH podnijeli su ostavke zato što Vijeće ministara nije izmirilo raniji dug prema njima.

Time su građani BiH, ali i institucije, ponovo ostali bez tijela koje treba rješavati njihove žalbe na rad državnih institucija.

Dug za naknade

Dvogodišnji mandat Žalbenom vijeću prestao je u novembru prošle godine, da bi tek 1. avgusta ove godine Vijeće ministara imenovalo iste članove za vršioce dužnosti. No, dva dana kasnije dali su neopozive ostavke, ističući da im se duguju naknade u mandatu 2015.-2017. godina.

Ova informacija tek je jučer, mjesec kasnije, bila na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH, na čijem je čelu Denis Zvizdić. Od isteka mandata prošle pa do 31. jula ove godine Žalbeno vijeće je zaprimilo 290 predmeta. Vrlo je vjerovatno da je u proteklih mjesec dana stiglo još žalbi koje će do daljnjeg ostati neriješene.

- Za neke od njih postoji zahtjev Suda BiH za davanje izjašnjenja u utvrđenom roku – dio je informacije koju je Vijeće ministara BiH primilo k znanju prije mjesec.

Novo rješenje

Tada je Ministarstvo pravde BiH, kao resorno, zaduženo da hitno poduzme aktivnosti radi daljnjeg nesmetanog funkcioniranja Žalbenog vijeća, a i jučer je, prema informacijama iz Vijeća ministara, po ko zna koji put zaduženo da pripremi rješenje.

Skupa šutnja administracije  
 

Kako su i bivši članovi Žalbenog vijeća istakli u ostavci, osim što je građanima uskraćeno pravo na žalbu, koje im se garantira Ustavom i zakonima, otežan je i rad Upravnog odjeljenja Suda BiH.  

Dodatna je opasnost, kako su nam jučer kazali u Vijeću ministara, to što nepostojanje Žalbenog vijeća može prouzrokovati i štetu po budžet BiH, jer oni čija žalba nije riješena u roku mogu tužiti zbog šutnje administracije.