Hasičić: Današnji političari treba da se okupe oko programa napisanog 1943. godine

Ono što je ZAVNOBiH delegirao, borbu protiv fašizma, može biti politička platforma svake stranke u BiH, samo oko toga današnji političari da se okupe, imaju program napisan 1943. godine, na ZAVNOBiH-u, na 74 stranice, rekao je u povodu Dana državnosti BiH, na TV Alfa, profesor historije Asmir Hasičić i podsjetio da su ga napisali ljudi daleko manje obrazovani od današnjih, te da je svaki drugi od njih bio pismen.

- Danas u BiH imamo procenat nepismenih dva i po posto, a tada je bio 51 posto, ali su ti ljudi, nepismeni ljudi, ti težaci, ti seljaci pokazali daleko veću mudrost u pogledu na ovu zemlju, nego što to mnogi današnji visokopozicionirani, i politički i kulturni djelatnici čine, rekao je Hasičić.

Kako je rekao, oni su uspjeli da u tom dokumentu, u tom Proglasu narodima, jednostavno kažu da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska ni hrvatska, već je i srpska i muslimanska i hrvatska.

- Tako jedna jednostavna rečenica, afirmacija, negacija govori ono što u biti BiH jeste već hiljadu godina unazad. To je multietnična, multinacionalna BiH i ona će uvijek takva biti, kazao je Hasičić.

Izvor: