Kakav treba biti sadržaj dove

.
U dovama treba tražiti sve što nam je potrebno. Njega to ne može umoriti niti Mu može dosaditi. Allaha to raduje, jer naše traženje je, ustvari, priznanje naše nemoći, ovisnosti o Njemu, a veličanje Njegove svemoći. Za ovo nam nije potrebno nikakvo posebno vrijeme. Dovoljno je da se sjetimo, u svojim prsima i tražimo, jer On zna ono što tajno i javno činimo

 

Šta tražiti u dovi? Ovo je veoma često pitanje koje se čuje u razgovorima, pitanje koje je dominantno u svim kategorijama vjernika. Prije svega, treba objasniti da dova mora sadržavati tri stvari.

Prvo, u dovi mora biti zahvala Allahu, dž.š., na način kako to Njemu dolikuje. Nije uvjet da to bude na arapskom jeziku.

Drugo, donijeti salavat na Njegovog Poslanika, s.a.v.s., na najljepši način koji znamo, kako osjećamo u svojim srcima.

Treće, tražiti ono što nam treba. Ovdje nam se veoma često uplete šejtan, pa nas navrati da naše dove svedemo na traženje  oprosta, dženneta, zaštitu od šejtana…. Ovakvim dovama nesvijesno smo sveli Allaha, dž.š., na Onog Koji oprašta, daje džennet ili nas brani od šejtana. A nije tako.

U dovama treba tražiti sve što nam je potrebno. Njega to ne može umoriti niti Mu može dosaditi. Allaha to raduje, jer naše traženje je, ustvari, priznanje naše nemoći, ovisnosti o Njemu, a veličanje Njegove svemoći.  Za ovo nam nije potrebno nikakvo posebno vrijeme. Dovoljno je da se sjetimo, u svojim prsima i tražimo, jer On zna ono što tajno i javno činimo.