Kako se trošio novac za projekt "Popis stanovništva u BiH

Home

Kako se trošio novac za projekt "Popis stanovništva u BiH


Državni revizori utvrdili su niz regularnosti kod utroška sredtva za iz budžeta za kapitalni projekat u BiH - popis stanovništva, čiji su rezultati saopćeni prošle godine.

Agencija za statistiku BiH je, kako navode revizori, u toku godine raspolagala sa sredstvima višegodišnjeg kapitalnog projekta Popis stanovništva u iznosu od 896.176 KM koja su namjenskom strukturom za 2016. godinu planirana za tekuće i kapitalne izdatke.

Međutim, ukupna realizacija izdataka u okviru tog projekta iznosila 425.549 KM odnosno samo 47 posto od raspoloživih sredstava.

"U analizi dostavljenoj uz izvještaj o izvršenju budžeta nisu navedeni razlozi niske realizacije projekta na pojedinim pozicijama, a prema usmenim informacijama, nije se ukazala potreba za realizacijom nekih izdataka poput usluga prevoza. Izdaci su finansirani iz drugih izvora  tekuće održavanje), ili se realizacija izdataka očekuje u narednom periodu (ugovorene usluge-usluge štampanja)", naveli su revizori.

qwe

Dalje navode da kapitalni izdaci nisu realizirani u planiranom obimu jer nije pokrenuta procedura nabavke (komunikaciona mrežna opreme planirana na poziciji nabavke građevina), a započeta procedura nije okončana do kraja godine (nabavka opreme) ili nisu izvršene usluge po zaključenim ugovorima (nabavka stalnih sredstava u obliku prava).

U Agenciji očekuju da će nabavka opreme biti realizirana u narednom periodu. Prema usmenim informacijama, svi podaci u vezi s popisom su objavljeni u martu 2017. godine, te preostaju poslovi u vezi dizajna publikacija i štampanje.

"Mislimo da se dalja realizacija pojedinih izdataka (nabavka opreme) u okviru projekta ne može dovesti u direktnu vezu s ostvarivanjem osnovnih ciljeva projekta (popis stanovništva i objavljivanje rezultata popisa), jer je je većina aktivnosti već realizirana. Ukoliko je nabavka opreme bila neophodna za realizaciju aktivnosti projekta, nju je trebalo nabaviti u periodu kada su aktivnosti koje iziskuju upotrebu opreme bile značajnije, a na ovaj način se stiče utisak da će se oprema planirana u okviru projekta iskoristiti za nabavku opreme Agencije koja bi uobičajeno trebala biti finansirana iz redovnog budžeta", zaključili su revizori.

Dalje je utvrđeno da se unajmljivanje imovine i opreme odnosi na zakup prostora za skladištenje popisnog materijala u ukupnom iznosu od 451.143 KM.

"U odluci o novčanoj naknadi članovima Centralnog popisnog biroa navedeno je da članovi imaju pravo na mjesečnu naknadu do momenta izvršenja zadataka i da mandat članova traje dok se ne okončaju popisne aktivnosti. U dokumentima nije navedeno šta se, u smislu trajanja mandata, može smatrati okončanjem popisnih aktivnosti", kaže se, između ostalog, u nalazima revizora.

 

(Izvor: Radiosarajevo)

Objavio: Tue, 22/08/2017 - 08:05

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top