Posted by: Minela Smajić
0 comments
19 Jan

Predstavnici centralne vlasti i entitetski funkcioneri prije tri dana su nakon sastanka u Istočnom Sarajevu objavili da su dogovorili tekst odgovora na sporna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, koji će, kako je istaknuto, institucijama EU biti dostavljeni na više od 25 hiljada stranica. Iako su čelnici istakli da su zadovoljni rezultatom dogovorenog, pitanje je da li će zadovoljstvo osjetiti i evropske institucije ako BiH dostavi dva rezultata istog popisa stanovništva.

Predstavnici centralne vlasti i entitetski funkcioneri prije tri dana su nakon sastanka u Istočnom Sarajevu objavili da su dogovorili tekst odgovora na sporna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, koji će, kako je istaknuto, institucijama EU biti dostavljeni na više od 25 hiljada stranica. Iako su čelnici istakli da su zadovoljni rezultatom dogovorenog, pitanje je da li će zadovoljstvo osjetiti i evropske institucije ako BiH dostavi dva rezultata istog popisa stanovništva.

Posted by: Mirela
0 comments
02 Dec

Podaci o osobama s invaliditetom u BiH prikupljeni su prvi put u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine i to na bazi izjave ispitanika.

Podaci o osobama s invaliditetom u BiH prikupljeni su prvi put u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine i to na bazi izjave ispitanika.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
30 Sep

Državni zavod za statistiku Egipta objavio je da populacija u toj zemlji iznosi skoro 95 miliona, a da prema procjenama, u inostranstvu živi još 9,4 miliona Egipćana, prenosi Anadolu Agency (AA).

Podaci su to koje je Abu-Bakr el-Gindy, direktor Zavoda za statistiku, u subotu saopštio na državnoj televiziji nakon najnovijeg popisa stanovništva.

Državni zavod za statistiku Egipta objavio je da populacija u toj zemlji iznosi skoro 95 miliona, a da prema procjenama, u inostranstvu živi još 9,4 miliona Egipćana, prenosi Anadolu Agency (AA).

Podaci su to koje je Abu-Bakr el-Gindy, direktor Zavoda za statistiku, u subotu saopštio na državnoj televiziji nakon najnovijeg popisa stanovništva.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
22 Aug

Državni revizori utvrdili su niz regularnosti kod utroška sredtva za iz budžeta za kapitalni projekat u BiH - popis stanovništva, čiji su rezultati saopćeni prošle godine.

Agencija za statistiku BiH je, kako navode revizori, u toku godine raspolagala sa sredstvima višegodišnjeg kapitalnog projekta Popis stanovništva u iznosu od 896.176 KM koja su namjenskom strukturom za 2016. godinu planirana za tekuće i kapitalne izdatke.

Državni revizori utvrdili su niz regularnosti kod utroška sredtva za iz budžeta za kapitalni projekat u BiH - popis stanovništva, čiji su rezultati saopćeni prošle godine.

Agencija za statistiku BiH je, kako navode revizori, u toku godine raspolagala sa sredstvima višegodišnjeg kapitalnog projekta Popis stanovništva u iznosu od 896.176 KM koja su namjenskom strukturom za 2016. godinu planirana za tekuće i kapitalne izdatke.

0 comments
11 Apr

U junu prošle godine Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine, a prema tim podacima, u BiH živi ukupno 3.531.159 osoba.

Nekolicina bh. građana je na duhovit način izrazila svoju pripadnost, pa smo prema podacima Agencije za statistiku BiH mogli vidjeti da među nama ima i "Džedaja, Eskima, svemiraca, rokera"...

U junu prošle godine Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine, a prema tim podacima, u BiH živi ukupno 3.531.159 osoba.

Nekolicina bh. građana je na duhovit način izrazila svoju pripadnost, pa smo prema podacima Agencije za statistiku BiH mogli vidjeti da među nama ima i "Džedaja, Eskima, svemiraca, rokera"...

Back to top