Lijep ishod pripada bogobojaznima

.
Strah od Allaha bi trebao biti uzrok egzistiranja naše ljubavi prema Njemu. Mi volimo Allaha toliko da se bojimo ne udovoljiti Mu. Taj strah mora biti izbalansiran sa nadom u Allahovu milost, tako da ne postane negativne kvalitete i da ne vodi u očaj. Način na koji to funkcionira je kada god se nađemo u iskušenju trebamo se sjetiti straha od Allaha i nastojati da izbjegnemo iskušenje. Ali ako zapadnemo u iskušenja zbog trenutka slabosti, tada moramo da se fokusiramo na Allahovu milost, pokajemo i nastojimo da se vratimo na Pravi put.

 

  1. BOGOBOJAZNIMA JE ONAJ SVIJET BOLJI OD DUNJALUKA

„…a onaj svijet je, zaista bolji za one koji se Allaha boje.“ (El-En’am, 32.)

2. BOGOBOJAZNI SU SAČUVANI OD GRIJEHA ONIH KOJI SE RUGAJU ALLAHOVIM AJETIMA

„Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne prijeđu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi s nevjernicima kad se opomene sjetiš. Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati.“ (El-En’am, 68-69.)

3. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG UKAZIVANJA MILOSTI

„…zato je slijedite i grijeha se klonite (bogobojazni budite), da bi vam se milost ukazala.“ (El-En’am, 155.)

4. NAJBOLJA ODJEĆA JE ODJEĆA BOGOBOJAZNOSTI

„…ali, odjeća bogobojaznosti, to je ono najbolje.“  (El-E’araf, 26.)

5. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG NEPOSTOJANJA STRAHA I TUGE

„…onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činili neće ničega bojati niti će za bilo čim tugovati.“ (El-E’araf, 35.)

6. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG BLAGOSLOVA SPUŠTENIH SA NEBA I IZNIKLIH IZ ZEMLJE

„A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali.“ (El-E’araf, 96.)7. LIJEP ISHOD (LIJEPA ZAVRŠNICA) PRIPADA BOGOBOJAZNIMA

„…a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali.“ (El-E’araf, 128.)

8.BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG UKAZIVANJA MILOSTI

„…a milost Moja obuhvata sve; dat ću je onima koji se budu grijeha klonili (koji budu bogobojazni).“ (El-E’araf, 156.)

9. BOGOBOJAZNIMA JE ONAJ SVIJET BOLJI OD DUNJALUKA

„Onaj je svijet bolji za one koji se grijeha klone (koji su bogobojazni).“ (El-E’araf, 169.)

10. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG SVJESNOSTI I PRONICLJIVOSTI PRILIKOM ŠEJTANSKIH DODIRA

„Oni koji se Allaha boje, čim ih dodirne sablazan šejtanska, sjete se, i odjednom dođu sebi.“ (El-E’araf, 201.)

11. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG UMIJEĆA RAZLUČIVANJA IZMEĐU DOBRA I ZLA, A TAKOĐE JE RAZLOG PRELAŽENJA PREKO RUŽNIH DJELA I RAZLOG OPROSTA

„O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost rastavljanja istine od neistine darovati i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam.“ (El-Enfal, 29.)12. ONI KOJI SE OKITE BOGOBOJAZNOŠĆU SU ČUVARI SVETOG HAREMA MEKKE

„Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje…“ (El-Enfal, 34.)

13. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG OPROSTA I MILOSTI

„…i bojte se Allaha – Allah zaista prašta i Milostiv je.“ (En-Enfal, 69.)

14. BOGOBOJAZNOŠĆU SE POSTIŽE ALLAHOVA LJUBAV

„Allah zaista voli bogobojazne.“ (Et-Tevba, 4.)

15.BOGOBOJAZNOŠĆU SE POSTIŽE ALLAHOVA LJUBAV

„…pridržavajte se i vi (ugovora), jer Allah, zaista, voli pobožno (bogobojazne).“  (Et-Tevba, 7.)

16. BOGOBOJAZNOŠĆU SE POSTIŽE POSEBNA ALLAHOVA BLIZINA (PRISTUPNOST)

„…i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.“ (Et-Tevba, 36.)

17. ONO ŠTO JE UTEMELJENO NA BOGOBOJAZNOSTI JE PREČE DA SE U NJEMU OBAVI NAMAZ OD DRUGIH MJESTA

„Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu.“ (Et-Tevba, 108.)