Namaz čini čovjeka sretnim i spokojnim

.
Namaz predstavlja pružanje ruku, kucanje na Allahovu kapiju rahmeta. Allah nas je pozvao, otvorio svoje riznice i baš kao da govori: "Robe moj, priđi Mi, potraži šta god poželiš da ti dam!" Zar je pametno oglušiti se o ovaj poziv?

 

Namaz čini čovjeka sretnim i spokojnim

Namaz je najljepši lijek protiv straha i protiv duhovne patnje koju nosi grijeh. Osoba koja klanja namaz i čuva se grijeha, ne boji se smrti. “Kako god da bude, obavljam namaz, čuvam se od grijeha. Naravno da imam mnogo grešaka, nedostataka i da je nedovoljno ovo što radim. Bojim se od Gospodareve kazne, međutim, uzdam se u Njegovu milost”, riječi su o kojima razmišlja i kojima olakšava sebi.

Namaz predstavlja pružanje ruku, kucanje na Allahovu kapiju rahmeta. Allah nas je pozvao, otvorio svoje riznice i baš kao da govori: “Robe moj, priđi Mi, potraži šta god poželiš da ti dam!” Zar je pametno oglušiti se o ovaj poziv?

Činjenje dove mora biti na način na koji On to želi. Sa jedne strane moliti Ga da nam riječi probleme, a s druge strane ne izvršavati Njegove naredbe, predstavlja veliku kontradiktornost.

Da vas neko zamoli da mu učinite kakvu malu uslugu i vi mu to ne uradite i pored toga što ste u mogućnosti, a zatim nakon kratkog vremena vi osjetite potrebu za tom osobom, pa da li biste mogli od nje zatražiti bilo šta? Zar vam lice ne bi pocrvenjelo?

Eto, ukoliko ne izvršimo naredbu o namazu našega Gospodara, Koji je Vlasnik svega i Koji nam u svakom momentu otklanja nebrojeno mnogo potreba, ukoliko ne obavimo ovaj veoma lahki i prijatan ibadet, a koji nam povrh svega donosi samo koristi, možemo li iznova zatražiti nešto od Allaha?

Nema smisla pobuniti se Njegovim naredbama a istovremeno moliti: “Gospodaru, daj mi lijek za ove bolesti! Omogući mi da vratim dugove! Učini me uspješnim na ispitu! Podari mi novac za kuću i automobil!” Naš Gospodar nam naređuje da klanjajući namaz tražimo pomoć od Njega: „O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza! Allah je doista na strani strpljivih.“ (El-Bakara, 153.)

Koliko je jasan izraz u ovom ajetu: „O vjernici, ako Allahovu vjeru pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.“ (Muhammed, 7.) Znači, pričom se ne traži pomoć, ona se mora tražiti izvršavanjem Allahovih naredbi.

Izvor: “Kako ustati na sabah namaz”, autora Džemila Topkinara