JU OŠ "Stijena" Cazin zapošljava više prosvjetnih radnika

JU Osnovna škola "Stijena" Cazin objavila je konkurs za popunu više radnih mjesta.

Potrebni su:

1. Nastavnik razredne nastave - najduže do kraja školske 2018/19. godine,

2. Nastavnik razredne nastave - do povratka radnika sa funkcije direktora, a najduže do kraja školske 2018/19. godine,

3. Nastavnik engleskog jezika na 12 sati nastavne norme do povratka uposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do kraja školske 2018/19. godine,

4. Radnik na održavanju higijene - najduže do kraja školske 2018/19. godine

Više o konkursu potražite na fotografiji u prilogu.

Izvor: