Salko Bukvarević: Ovim zakonom vraćamo dio dostojanstva borcima

Utvrđen je prijedlog zakona o pravima boraca i njihovih porodica i upućen u hitnu parlamentarnu proceduru. O tome hoće li se iznaći sredstva kako bi se ovaj zakon počeo primjenjivati 1. jula 2019, kao što borci očekuju za Novi dan govorio je Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministar Bukvarević je u razgovoru sa Ivanom Crnogorac kazao kako demobilisani borci nemaju svog zakona od 2010. godine.

"Ove godine smo formirali interresornu radnu grupu koja je krenula u izradu realnog zakona i nakon toga smo podnijeli izvještaj Vladi FBiH koja je usvojila izvještaj radne grupe i tekst zakona. Taj zakon predviđa 16 prava", kazao je za N1.

O tome na šta će zakon obavezivati poslodavca, ministar je rekao: "Apsolutna prednost pri zapošljavaju kroz bodove za porodice šehida i poginulih boraca, za RVI demobilisane borce. U boračko-invalidskoj zaštiti je najveća nezaposlenost. Na birou je 46.000 branilaca i 15.000 je onih koji nisu ni na birou. Zapošljavanjem jednog borca mi rješavamo i njega i njegovu porodicu. To je najvažnija kategorija građana koja je obezbijedila slobodu ovoj državi. Trebamo biti zahvalni tim ljudima i najmanje što možemo jeste da damo šansu da se zaposle".

Predviđene su i novčane kazne za poslodavce koji ne poštuju istinsku prednost u zapošljavanju demobilisanih boraca, a Bukvarević je istakao kako će te kazne iznositi od 3.000 do 15.000 KM, kako za pojedince tako i za institucije koji ne poštuju zakon.

"Smatramo da prednost moraju imaju borci. Da smo poštovali taj princip, imali bismo mali broj ljudi boraca koji su na birou i zbog toga želimo pomoći demobilisanim borcima koji imaju između 40 i 50 godina. Radi se o ljudima koji su maloljetni uzeli pušku da brane domovinu, koji su se sami prijavili da brane državu i danas bi oni trebali da imaju prednost u zapošljavanju, pogotovo u javnim i državanim institucijama. Za starije od 57 godina koji nemaju penziju, i koji iz raznih razloga neće nikada ni otići u penziju, predviđena je egzistencijalna naknada od 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama. Radi se o onima koji su na birou najmanje 12 mjeseci i da imaju 57 godina i više, i oni odmah ulaze u proceduru te već od 1. 7. mogu u opštinsku službu da predaju zahtjev i da počnu primati egzistencijalnu naknadu. Ovim zakonom vraćamo dio dostojanstva borcima", komentarisao je ministar Bukvarević.

Za provođenje je potreban rebalans budžeta, a Bukvarević je za N1 istakao kako je zahtjev boraca bio izričit, odnosno da se krene od 1. 7, jer je dosta njih ostarjelo, oboljelo i da je krajnje vrijeme da se riješi njihov problem. "Definisane su obaveze da se pripremi rebalans budžeta i mi smo usvojili tekst zakona po hitnom postupku. Nedostajalo je 15 miliona KM za ovu godinu, ali mi smatramo da nakon naših izjava da smo u suficitu, da dosta dobro finansijski stojimo te da su naši borci zaslužili da se odvoji dodatno 15 miliona za ovu godinu. Inače je 50 miliona KM potrebno dodatno izdvojiti na godišnjem niovu. Imamo 10-ak miliona koji smo uštedjeli na našim pozicijama i kroz rebalans budžeta imati vlada bi trebala imati sluha da se obezbijedi dodatnih 15 miliona", kazao je.

Kazao je i kako je većina predstavnika i boraca zadovoljna, jer su shvatili da je ovo realan zakon u ovom trenutku, kako je naveo.

"U ovom zakonu imamo i član kojim smo predvidjeli da će kantoni svojim odlukama, u skladu sa svojim mogućnostima, mogu pomoći borcima koji su mlađi od 50 godina i koji su teško oboljeli te ne mogu privređivati. Ponoviću da su u kompletnoj izradi ovog zakona učestvovali i predstavnici boraca. U Parlamentu FBiH smo imali tu grupu, išli smo od člana do člana zajednos a njima. Predvidjeli smo izmjene još četiri zakona - Zakona o PIO, odnosno da im se vrati koeficijent, zatim izmjena o socijalnoj zaštiti gdje ćemo potcrtati pomoć suprugama umrlih boraca i izmjene Zakona o radu gdje želimo jasno definisati prednosti napredovanja u firmama i korištenje godišnjeg odmora i predložili smo kantonalnim zakonima o dopunskim pravima kako bi pravednije raspodjeli stredstva koja imamo", istakao je ministar Bukvarević u Novom danu.

Izvor: