Počela realizacija projekta „Zapošljavanja osoba sa intelektualnim poteškoćama“

szp

 „Direktor Službe za zapošljavanje Unsko – sanskog kantona zajedno sa saradnicima prisustvovao je sastanku u vezi planova i realizacije projekta „Zapošljavanja osoba sa intelektualnim poteškoćama“. Radi se o projektu čiju realizaciju podržava Češka razvojna agencija, a implementira nevladina organizacija „People in Need“ u saradnji sa partnerima

Projekt menadžer „Peeple in Need“  G-đa Sanja Lepić upoznala je prisutne da će se projekat implementirati u osam gradova širom Bosne i Hercegovine i da je na Unsko-sanskom kantonu implementacija palnirana na području Grada Bihaća. 

Cilj projekta jeste da se uspostavi sistem uključivanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u društvo, s naglaskom na ostvarivanje najvećeg mogućeg stepena samostalnog života usporedivog sa osobama bez invaliditeta. Predviđena je finansijska pomoć poslodavcima koji budu zapošljavali osobe iz pomenute kategorije, zatim je predviđena pomoć osobama koje trebaju odraditi pripravnički staž, kao i mogućnost dodjele sredstava za pokretanje vlastitog biznisa, odnosno dodjele seta nekih alata gdje će se omogućiti neki vid privređivanja.

Učešće Službe za zapošljavanje je važno za animiranje kako korisnika tako i poslodavaca, kao i stavljanja na raspolaganje Centra za prekvalifikaciju osobama iz pomenutih kategorija.

Savjetnik projekta za područje Unsko-sanskog kantomna G-đa Amela Toromanović, koja je ovaj put ujedno i bila domaćin sastanka najavila je uskoro slijedeći sastanak i dalje korake u implementiranju projekta.“

Izvor: