Prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH bit će Milorad Dodik

Milorad Dodik bit će prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH u novom sazivu tog tijela.

Novi saziv Predsjedništva BiH, kojeg će činiti Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, prvi će predvoditi Dodik i to na osnovu broja glasova.

Naime, Ustav BiH kaže da će prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH onaj koji je dobio najveći broj glasova. Dodik je osvojio ukupno 353.626 glasova. Željko Komšić je osvojio 221.800 glasova, dok je Šefik Džaferović osvojio 209.218 glasova.

Poslije toga, način izbora predsjedavajućeg, rotacijom ili na drugi način, odredit će
Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV, stav 3.

s

 

Ustav također nalaže da će Predsjedništvo BiH nastojati da usvoji sve odluke Predsjedništva – tj. one koje se tiču pitanja koja proizilaze iz člana V (3), tačke (a) do (e) – putem konsenzusa. 

Izvor: