Republika Srpska blokira reformu pravosuđa

Home

Republika Srpska blokira reformu pravosuđa


Predstavnički dom PSBiH uputio je Ministarstvu pravde BiH zaključak da izradi novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), kojim bi se, između ostalog, ova pravosudna institucija “razdvojila” na visoko sudsko i visoko tužilačko vijeće. Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić kazao je u razgovoru za Oslobođenje kako je ovo ministarstvo i prije zaključaka Doma, tačnije u aprilu ove godine, pokrenulo postupak za izradu novog zakona o VSTV-u.

​Strožiji kriteriji

- Uzimajući u obzir da se radi o kompleksnoj materiji, upućena je inicijativa nadležnim ministarstvima i institucijama za imenovanje predstavnika u radnu grupu koja će biti nadležna za izradu nacrta zakona. Međutim, iz Ministarstva pravde RS-a smo obaviješteni da je taj proces “preuranjen” i da se treba odvijati u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu i stoga nismo od njih još dobili ime predstavnika, kazao nam je Pivić.

Naglašava da preporuke Evropske komisije u okviru Strukturiranog dijaloga o pitanju izrade nacrta zakona o VSTV-u svakako nisu ispoštovane, jer je Zakon o sudovima BiH i Zakon o VSTV-u trebalo raditi uporedo, a zbog praktičnih razloga poput propisivanja procedure imenovanja sudija apelacionog suda. Međutim, kako preporuka EK-a o potrebi uporedne izrade ova dva zakona nije ispoštovana, ističe Pivić, uopšte se nije radilo na novom zakonu o VSTV-u.

- Na pomenuto sam u nekoliko navrata skretao pažnju i EK-u, a i predstavnicima drugih institucija. Izrade zakona o sudovima i zakona o VSTV-u su dva neodvojiva procesa, koja su iz nepoznatih razloga rastavljena. Kada je riječ o razdvajanju VSTV-a, moj stav je da je to apsolutno opravdano zbog sukoba interesa koji može nastati pri imenovanju sudija i tužilaca, jer jedni druge biraju, a pri tome u njihovom izboru učestvuju i advokati. Razdvajanje Vijeća je preporuka eksperata Evropske i Venecijanske komisije, kaže zamjenik ministra pravde BiH.

Jedno od pitanja je i kvaliteta izbora, posebno kriterij za izbor nosilaca pravosudnih funkcija. Uzimajući u obzir nadležnosti VSTV-a kada je riječ o pravosuđu, Pivić smatra da je važno da članovi VSTV-a budu najbolje što pravosudna zajednica može da ponudi.

- Za očekivati je da će strožiji kriteriji davati veći kvalitet. Ipak, definisanju kriterija treba pristupiti oprezno, jer na tim su pozicijama potrebne osobe koje su stručne i moralne ličnosti. Ukoliko se uzme u obzir da te osobe predstavljaju pravosudnu zajednicu i imenuju sudije i tužioce, neprihvatljivo je da im nedostaje znanja i iskustva. Ne želim uopšte da spominjem nedostatke kada je riječ o nezavisnosti ili integritetu, poručuje Pivić.

pivic

 

To, dodaje, podrazumijeva osiguranje kompletne, znači stručne i moralne ličnosti sudija i tužilaca, a što uključuje intelektualne i lične sposobnosti visoke kvalitete, kao i odgovarajuće radne i etičke sposobnosti.

- Zašto bismo kod imenovanja članova VSTV-a pristajali na niže kriterije? Moramo biti svjesni da cjelokupnim pravosuđem u BiH upravlja i kontroliše ga 15 članova VSTV-a, od kojih je 13 iz pravosudne zajednice - nosioci pravosudnih funkcija i advokati, i to nam apsolutno daje za pravo da pri izboru članova VSTV-a zahtijevamo da se vodi računa o moralnim i karakternim osobinama, jer ako to propustimo, dolazimo u situaciju da cjelokupno pravosuđe bude oslabljeno, smatra Pivić.

Među 32 preporuke EK-a su i one da je potrebno preciznije definirati disciplinske prekršaje, ali i da treba povećati broj uposlenih u Uredu disciplinskog tužioca koji mora biti neovisno tijelo, a ne tijelo VSTV-a. Ukoliko bi se usvojile sve preporuke EK-a, sudije i tužioci bi morali dostaviti i svoj imovinski karton jednom godišnje, a morali bi prijaviti i radi li im još neko od rodbine u pravosuđu.

- Istinska reforma bh. pravosuđa treba započeti reformom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Preporuke koje je EK dostavio na osnovu stručnih analiza eksperata EU će svakako biti uzete u razmatranje kada dođe do izrade novog zakona o VSTV-u. Pored tih preporuka, postoji i mišljenje Venecijanske komisije o zakonu, te mišljenje i o pravnoj sigurnosti u BiH. To mišljenje nam dovoljno govori o stanju našeg pravosuđa, koje nije dobro. Stručne analize koje su prethodile davanju preporuka sadrže jasno činjenično stanje zbog kojih je izmjena Zakona o VSTV-u neophodna. To uključuje i imovinske kartone čije dostavljanje će sigurno unaprijediti transparentnost i povjerenje građana u pravosudnu zajednicu, kaže Pivić.

Dodaje da, ukoliko posmatramo analizu o procedurama i kriterijima za imenovanje sudija i tužilaca, možemo vidjeti da protiv odluke o imenovanju VSTV-a nije predviđena mogućnost žalbe.

- Ipak, tu mogućnost treba da imaju kandidati koji nisu imenovani. Uzimajući u obzir da uopšte ne postoji regulisana procedura po donošenju odluke o imenovanju, zanimljivo je da je VSTV u februaru, bez pravnog osnova, poništio svoju odluku o imenovanju sudija u Čitluku. Takvo postupanje, bez pravnog osnova, opasan je presedan, ali i pokazatelj da se procedura imenovanja mora preciznije i sveobuhvatno definisati u Zakonu o VSTV-u. Stručna analiza također postavlja pitanje “ko kontroliše kontrolora”, u ovom slučaju VSTV. Naime, zbog nedorečenosti Zakona o VSTV-u, VSTV je mnogo procedura propisao Pravilnikom o radu, čiju provedbu kontroliše sam VSTV i to mora biti izmijenjeno, tvrdi zamjenik ministra pravde.

Na kraju podsjeća da su nezadovoljstvo radom pravosuđa izrazili građani, ali i Predstavnički dom PSBiH na nedavnoj sjednici, koja je bila isključivo posvećena stanju u ovoj oblasti.

​Kasipovićev sastanak

- Iz rasprava se moglo zaključiti da je potrebno izvršiti zakonske promjene kako bi se stanje u pravosuđu promijenilo nabolje. Taj proces nije nimalo jednostavan zadatak, jer obuhvata brojne institute i podložan je politizaciji. Ipak, sada imamo jasne preporuke i standarde koje trebamo ugraditi u naš sistem i trebamo započeti sa radom, zaključuje Pivić.

Oslobođenje je kontaktiralo i ministra pravde RS-a Antona Kasipovića, koji nam je kazao da ima vremena za razgovor, ali nakon pitanja zbog čega smatra da je proces izrade nacrta zakona o VSTV-u “preuranjen”, ministar je spustio slušalicu. Nakon ponovnog zvanja, javila nam se ženska osoba koja je objasnila da ministar ima hitan sastanak, te nas uputila na njegovog pomoćnika Slobodana Zeca, koji se nije javljao.

izvor: oslobodjenje.ba

Objavio: Pon, 04/09/2017 - 18:49

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top