Rješavanje pitanja otpada koji je, nakon Drvara i Bosanskog Grahova, deponovan  i u Bihaću

Otpad

Nakon izlaska predstavnika policijskih službenika, komunalnog inspektora i inspektora za zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona na lokaciju dvorišnog prostora bivšeg preduzeća “Tehnopek”u naselju Privilica, u Bihaću,  gdje je nepropisno odložena veća količina tekstilnog otpada, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na čelu sa ministrom Adnanom Alagićem, stupilo je kontakt sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma u cilju poduzimanja svih mjera da se ovakve aktivnosti zaustave i spriječe.

Nepropisno deponovanje otpada u neposrednoj blizini potoka Dobrenica i rijeke Une predstavlja opasnost od ekozagađenja i  izazvalo je ogorčenje građana, te se od strane nadležnih institucija poduzimaju sve radnje na rješavanju i otklanjanju ovog problema.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje I zaštitu okoliša želi prije svega da se zahvali savjesnim građanima koji su na vrijeme reagirali i obavijestili nadležne institucije o nepropisno odloženom otpadu, kao i na brzoj reakciji inspekcijskih i policijskih službenika.

Ministarstvo apeluje na sve građane Unsko-sanskog kantona da ukoliko uoče ovakve ili slične radnje odmah obavijeste nadležne institucije u cilju blagovremenog poduzimanja mjera i sprječavanja eventualnih  nesreća.

Izvor: