Šepić okuplja lidere za podršku Zakonu o ravnomjernom razvoju i raspodjeli javnih prihoda

senad
Zakon o ravnomjernom razvoju i ulaganjima na prostoru cijele BiH i Zakon o raspodjeli javnih prihoda u FBiH su duže vremena tema oko koje postoje nesuglasice i različita gledanja političkih stranaka, pa čak i političara unutar jedne stranke.

To je pitanje na kojem pada u vodu podjela na nacionalnoj osnovi, jer su zajedno i na jednoj strani većina kantona, i onih sa bošnjačkom i onih sa hrvatskom većinom u FBiH.

Bilo je dosad nekoliko pokušaja da se naprave ove izmjene, a najdalje je otišao i najglasniji u Parlamentu BiH bio zastupnik Senad Šepić, koji je još početkom 2014. godine pokrenuo Inicijativu o usvajanju Zakona o ravnomjernom razvoju i ulaganju na prostoru cijele BiH. Tvrdio je Šepić tada da se svim građanima, na bilo kojem dijelu BiH ili kantonu, mora osigurati približno isti povrat poreza, a samim tim i osigurati sličnu ponudu javnih usluga. Parlament BiH je tada i usvojio ovu inicijativu, ali nikada poslije izvršna vlast, Vijeće ministara nije htjelo primijeniti ovaj princip i pripremiti propise koji bi ovo osigurali.

Porodilja, policajac, nastavnik i doktor, na prostoru cijele BiH trebaju imati isti status i primanja, zagovarao je Šepić, tada zastupnik SDA, a nakon razlaza sa ovom strankom i kao zastupnik Nezavisnog bloka, 2018. godine podnosio je i lobirao za istu ideju.

Osim njega, posebno aktivna i glasna po ovom pitanju je bila tzv. Tuzlanska inicijativa, koju je početkom 2015. godine pokrenuo i predvodio profesor Vedad Pašić sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli i koji je na bazi konkretnih pokazatelja i statistike prezentirao nejednakost između raznih kantona u odnosu na povrat poreza i iznos tzv. pondera, koji je neke kantone učinio dosta privilegovanijim u odnosu na druge. Svojim zalaganjem uspio je ‘natjerati’ sve zastupnike iz TK, iz svih stranaka, ali i neke druge iz drugih kantona, da zajedno podnesu prijedlog za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH.

Nažalost, dok su se Centrale stranaka uključile, propalo je ‘jedinstvo i princip tih zastupnika’, i time je tada propala i šansa da BiH dobije pravedniju raspodjelu prihoda i razvoj BiH.

Međutim, kako saznaje Agencija Patria, ova inicijativa i interes da se ovo pitanje konačno riješi je ponovo živa, aktivno na njoj radi lider Nezavisnog bloka Senad Šepić, koji okuplja lidere koji žele promjene u BiH, da zajedno potpišu i u parlamente upute ove izmjene. Time bi pokazali da zaista podržavaju cijelu BiH, žele integraciju i razvoj svakoga dijela BiH i ne podržavaju politiku koja od Sarajeva pravi ‘Republiku Sarajevo’, ili politiku ‘općine vrijednije od deset drugih’, kao ni politike koje kaže da ‘stanovnik Sarajeva vrijedi duplo više od stanovnika iz drugih kantona.’

"Ovakve izjave i kratkovidne, sebične politike sigurno nisu stavovi niti su u interesu većine građana, stanovnika glavnog grada naše zemlje, koje ima kapacitet, ali i obavezu da pokaže širinu i otvorenost prema svakom metru i kraju BiH. Zato je inicijativa na kojoj se radi veoma važna za okrupnjivanje političke scene u našoj zemlji, za rješavanje ovoga, ali i mnogih drugih pitanja i promjena u BiH", kazao je Šepić.

Naredne sedmice bitće održani novi sastanci i razgovori, na kojima bi se usaglasio zajednički nastup na ovom pitanju.

Izvor: