fbpx Slovačka traži radnike iz BiH, minimalna plaća 480 eura

Slovačka traži radnike iz BiH, minimalna plaća 480 eura

Home

Slovačka traži radnike iz BiH, minimalna plaća 480 eura

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i porodicu Slovačke Republike dostavilo je nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine informaciju o mogućnosti zapošljavanja državljana BiH u Slovačkoj.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i porodicu Slovačke Republike dostavilo je nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine informaciju o mogućnosti zapošljavanja državljana BiH u Slovačkoj.

U informaciji na dvije stranice detaljno su objašnjene mogućnosti zapošljavanja u Slovačkoj po različitim osnovama, kao i prava koja radnici mogu ostvariti u ovoj zemlji.

Između ostalog, u informaciji se navodi da od 1. maja 2018. godine u Slovačakoj stupa na snagu pravo zaposlene osobe iz BiH na osiguran smještaj ukoliko će u ovoj zemlji izvršavati rad na osnovu upućivanja poslodavaca iz BiH ili od poslodavaca u drugoj državi članici EU.

Ukoliko radnici zaključe ugovor o radu na teritoriji Slovačke, prema tamošnjim propisima, minimalna zarada je 2,759 eura za sat, odnosno 480 eura mjesečno.

Poslodavac je obavezan osigurati ishranu i naknadu za ishranu u iznosu od najmanje 55 posto od cijene jela, a najviše za svaki obrok do 55% iznosa dnevnice.

Uz objašnjenje prava za radnike, u informaciji slovačkog Ministarstva upozorava se da je bitno da radnici imaju važeći ugovor o radu i da poslodavac uplaćuje za njih socijalno i zdravstveno osiguranje. Za nezakonit rad mogu biti kažnjeni i poslodavac i radnik, a slovački inspektorat rada kažnjava radnike za ovakav prekršaj kaznom od 331 euro.

Do sada su u Slovačku bh. državljani odlazili na rad uglavnom preko privatnih agencija za posredovanje u zapošljvanju, pri čemu je bilo i prevara kroz zapošljvanje radnika "na crno".

Nedavno je na inicijativu Agencije za rad i zapošljavanje BiH održan sastanak sa predstavnicima slovačkog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i porodicu, te Nacionalne inspekcije rada Slovačke i Centralnog ureda za rad, socijalna pitanja i porodicu na kojem je zaključeno da se radnici iz BiH informiraju da ubuduće ne odlaze na rad u Slovačku putem privatnih agencija koje nisu registrirane u BiH.

Također, savjetuje se bh. radnicima da se za sva pitanja koja imaju o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Slovačkoj obrate Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Također, tada je saopćeno da će Agencija za rad i zapošljavanje BiH pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH o zaključivanju protokola o razmjeni informacija o kretanjima radnika iz Bosne i Hercegovine na tržištu rada Slovačke.

Objavio: Tue, 24/04/2018 - 08:52
Back to top