Šta će biti sa porezom na osnovne životne namirnice?

.
Svaki prijedlog promjene PDV-a nailazio je na negativan stav UIOBiH, ali sad nema prepreka za ukidanje poreza na osnovne životne namirnice

 

Kada je prije godinu Zajednička komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usaglasila tekst Zakona o porezu na dodatnu vrijednost koji je predviđao uvođenje diferencirane stope PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje taj prijedlog je okarakterisala neprovodljivim. Tvrdili su da time gube sve prednosti jednostopnog sistema, te da bi bilo potrebno nabaviti administrativno komplikovan i skup sistem koji nije jednostavno kontrolisati.

PRILAGOĐAVANJE SOFTVERA

Međutim, već početkom ove godine kompanija Lanaco dobila je šest miliona KM za nadogradnju carinskog podsistema informacionog sistema UIOBiH. Također, 1. 9. je raspisan još jedan tender po istom osnovu, ovoga puta težak 1,5 miliona maraka. Stoga se nametnulo pitanje da li je u pomenutim nadogradnjama softvera planirano i omogućavanje funkcionisanja sistema u okolnostima eventualnih uvođenja diferenciranih stopa.

”Ono što je planirano u narednom periodu jeste da se softver nadogradi u dijelu korištenja elektronskog potpisa koji izdaje Uprava za indirektno oporezivanje. Podsjećam da je Uprava postala certifikavano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa i u tom kontekstu će ići nadogradnja našeg softvera koji prati sistem PDV-a i akciza u BiH, kako bi korisnici mogli to puno efikasnije koristiti. Što se tiče eventualnog uvođenja diferencirane stope PDV-a u BiH, softver jeste pripremljen na način da se to podrži, međutim, određene manje dorade će se uraditi ukoliko se takvo zakonsko rješenje usvoji”, kazao nam je Ratko Kovačević, glasnogovornik UIOBiH.

Zvaničan stav Uprave je da je neophodno oformiti radnu grupu, u kojoj bi bili predstavnici Uprave, ministarstava finansija države i entiteta i poslovne zajednice, te da zajednički dogovore i naprave potpuno novi zakon o PDV-u koji će biti usklađen sa legislativom Evropske unije.

”Upravi za indirektno oporezivanje je mnogo jednostavnije da funkcioniše po sadašnjem sistemu. Da ništa ne mijenja, da nemaju edukacije, nadogradnju softverskog sistema itd. Ali, svakako treba imati na umu sveukupnu situaciju, i na tržištu i kvalitet života građana Bosne i Hercegovine. Mislim da bi diferencirana stopa dobro došla, da onim artiklima koji život znače oslobodimo ili u najmanju ruku smanjimo stopu PDV-a. Mislim da je tu mnogo veća opasnost od zloupotreba diferencirane stope, nego što je to kompliciranost softverskog sistema, jer da se to jednostavno napraviti. Tako da će​ UIO radije dati negativan stav u tom pogledu, nego da stalno kontroliše da li je bilo zloupotreba u smislu zloupotrebe stope PDV-a”, smatra Šemsudin Mehmedović, državni poslanik (SDA).

Bilo je dogovoreno i da se usvoji izmjena zakona koja bi podrazumijevala pomjeranje roka prijave poreza sa 10. na kraj mjeseca, ali na kraju je Parlamentarna skupština BiH usvojila samo onu koja se tiče pomjeranja granice ulaska u PDV sistem sa 50.000 na 100.000 KM. I o pomenutoj izbačenoj stavci UIO je imao negativno mišljenje, jer u ovoj instituciji smatraju da bi pomjeranje roka za naplatu PDV-a ugrozilo stabilnost naplate javnih prihoda.

”Žao mi je što nije usvojen dio koji se tiče datuma prijave poreza, jer bi to umnogome olakšalo onima koji privređuju i plaćaju poreze, s obzirom na pritiske koje imaju zbog plaćanja rata kredita i plata uposlenika”, tvrdi Mehmedović.

O ovom pitanju usaglašen stav imaju i privrednici u oba entiteta BiH, naročito oni srednji i veliki kojima pomjeranje granice ulaska u PDV sistem ne predstavlja nikakvu promjenu.

MANJAK ZNANJA
”Vladajuća koalicija na nivou BiH ne razmišlja o potrebama građana. Izbacivanje stavke o prologiranju roka za prijavu PDV-a ne bi naštetilo državi, a velikom broju privrednika i radnika koji se bave knjigovodstvom uveliko bi olakšalo život. Oni nemaju nikakav motiv da mijenjaju taj zakon, a s druge strane čini mi se da je tu manjak znanja i stručnosti da bilo šta urade. Došli su do para, došli su do sistema koji ih pravi praktično izolovanim od društva i ne osjećaju potrebu da bilo šta urade što bi poreznim obveznicima, odnosno građanima omogućilo da lakše i bolje žive. Nevjerovatno je da nikada nisu pokazali ni tračak saosjećanja sa problemima koje građani imaju, kako u pandemiji tako i u inflaciji i u toku velikih ekonomskih problema”, smatra Mladen Bosić, državni poslanik (SDS).