U bihaćkom naselju Golubić pronađena neeksplodirana mina

r

U bihaćkom naselju Golubić pronađena neeksplodirana mina

 

Obavještena je Civilna zaštita, te je mina i najkraćem roku uklonjena sa navedenog područja. Pretpostavlja se da se radi o mini zaostaloj iz rata.