Posted by: Mirela
0 comments
05 Dec

Približno 2,2 posto teritorije BiH još uvijek je prekriveno minama koje predstavljaju veliku opasnost za stanovništvo.

Od 1995. godine u BiH je od mina i sličnih sredstava poginulo 614 osoba, a povrijeđeno je preko 1.100.

Pretpostavlja se da u BiH još uvijek postoji 80.000 mina i pored toga što je u proteklim godinama učinjeno mnogo na njihovom uklanjanju, navodi se u reportaži švicarskog portala SWI.

Približno 2,2 posto teritorije BiH još uvijek je prekriveno minama koje predstavljaju veliku opasnost za stanovništvo.

Od 1995. godine u BiH je od mina i sličnih sredstava poginulo 614 osoba, a povrijeđeno je preko 1.100.

Pretpostavlja se da u BiH još uvijek postoji 80.000 mina i pored toga što je u proteklim godinama učinjeno mnogo na njihovom uklanjanju, navodi se u reportaži švicarskog portala SWI.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
04 Dec

Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja u Evropi, a prema podacima BHMAC-a veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.091 kilometara kvadratnih ili 2,2 posto u odnosu na ukupnu površinu BiH.

Opšta procjena uticaja mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u 129 opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Od kraja rata do novembra 2017. godine mine su uzrokovale stradanje 1.755 ljudi, od čega 613 sa smrtnim ishodom.

Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja u Evropi, a prema podacima BHMAC-a veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.091 kilometara kvadratnih ili 2,2 posto u odnosu na ukupnu površinu BiH.

Opšta procjena uticaja mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u 129 opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Od kraja rata do novembra 2017. godine mine su uzrokovale stradanje 1.755 ljudi, od čega 613 sa smrtnim ishodom.

Posted by: Haris Mamić
0 comments
11 Nov

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su na lokalitetu Glamoč kod Goražda pronašli i uklonili 430 mina koje će u narednom periodu uništiti.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su na lokalitetu Glamoč kod Goražda pronašli i uklonili 430 mina koje će u narednom periodu uništiti.

0 comments
10 Nov

U petak, 10. novembra 2017. godine, u Osnovnoj školi "Stijena" održano je 19. po redu kviz takmičenje iz programa "Misli mine".

Na takmičenju je učestvovalo sedam ekipa iz sedam osnovnih škola s područja grada Cazina -  OŠ "Stijena", OŠ "Cazin II", OŠ "Gornja Koprivna", OŠ "Ostrožac", OŠ "Liskovac", OŠ "Pećigrad" i OŠ "Tržačka Raštela".

U petak, 10. novembra 2017. godine, u Osnovnoj školi "Stijena" održano je 19. po redu kviz takmičenje iz programa "Misli mine".

Na takmičenju je učestvovalo sedam ekipa iz sedam osnovnih škola s područja grada Cazina -  OŠ "Stijena", OŠ "Cazin II", OŠ "Gornja Koprivna", OŠ "Ostrožac", OŠ "Liskovac", OŠ "Pećigrad" i OŠ "Tržačka Raštela".

Posted by: Mirela
0 comments
08 Nov

Nedavna akcija spašavanja trojice dječaka iz minskog polja u općini Hadžići aktuelizirala je pitanje koliko se u BiH radi na uklanjaju mina, a o tome smo razgovarali s direktorom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) BiH Fahrudinom Solakom, čija je ekipa sudjelovala u spašavanju dječaka.

On je rekao da se po dolasku na mjesto događaja doznalo kako se dječaci nalaze 150 metara duboko u minskom polju. 

Nedavna akcija spašavanja trojice dječaka iz minskog polja u općini Hadžići aktuelizirala je pitanje koliko se u BiH radi na uklanjaju mina, a o tome smo razgovarali s direktorom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) BiH Fahrudinom Solakom, čija je ekipa sudjelovala u spašavanju dječaka.

On je rekao da se po dolasku na mjesto događaja doznalo kako se dječaci nalaze 150 metara duboko u minskom polju. 

Posted by: Mirela
0 comments
03 Oct

Projekt oslobađanja ovako velike površine koja je desetljećima nakon rata bila nedostupna lokalnom stanovništvu općine Konjic, upravo je završen. Površina od 3,8 miliona kvadratnih metara minski sumnjive površine na područjima lokalnih zajednica Jošanica i Turija koje su naseljene i nalaze se u neposrednoj blizini gradskog područja Konjica, oslobođena je i predata na upotrebu lokalnoj zajednici.

Projekt oslobađanja ovako velike površine koja je desetljećima nakon rata bila nedostupna lokalnom stanovništvu općine Konjic, upravo je završen. Površina od 3,8 miliona kvadratnih metara minski sumnjive površine na područjima lokalnih zajednica Jošanica i Turija koje su naseljene i nalaze se u neposrednoj blizini gradskog područja Konjica, oslobođena je i predata na upotrebu lokalnoj zajednici.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
20 Sep

Iako su od završetka rata prošle više od dvije decenije, životi više od pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine i dalje su ugroženi minama. Posljednja tragedija u Trepavama na planini Ozren, gdje je u eksploziji protupješadijske odskočne mine poginuo D. J. (37), dok je teško ranjen E. B., očit je primjer da je borba za egzistenciju postala sve surovija, ali i pokazatelj da od ove problematike ne treba okretati glavu.

Iako su od završetka rata prošle više od dvije decenije, životi više od pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine i dalje su ugroženi minama. Posljednja tragedija u Trepavama na planini Ozren, gdje je u eksploziji protupješadijske odskočne mine poginuo D. J. (37), dok je teško ranjen E. B., očit je primjer da je borba za egzistenciju postala sve surovija, ali i pokazatelj da od ove problematike ne treba okretati glavu.

Back to top