U toku uklanjanje otpada sa R403, R403a i lokalnih puteva u Tržačkim Raštelima

Uslijed obilnih kišnih padavina koje su nas zadesile proteklih dana došlo je do poplava većih razmjera i u gradu Cazinu, a voda je prodrla u prostorije mnogih stambenih i pratećih objekata. Aktivirana su mnoga stara, ali i pojavila se nova klizišta i odroni, što je dovelo do problema na putnim komunikacijama.

S prestankom padavina počela je normalizacija svih životnih tokova na područjima koja su bila zahvaćena poplavom i vodenim bujicama. Od ranih jutarnjih sati nadležne službe provode akcije uklanjanja mulja i sapiranja saobraćajnica, kao i hitnu sanaciju oštećenih puteva.

Svi putni pravci na području Cazina su prohodni. Putni pravac Stijena – Vilenjača, koji je bio zatvoren zbog izlijevanja rijeke Horljave, deblokiran je. U toku je intervencija Vatrogasne jedinice Cazin oko čišćenja puta - sapiranje mulja i blata, a na terenu su prisutni i pripadnici Jedinice za podršku MUP USK-a.

U toku su radovi na uklanjanju otpada sa regionalnih puteva R403 i R403a, kao i lokalnih puteva u Tržačkim Raštelima, gdje je brzo i kvalitetno intervenirala  firma "Hudurnik".

Izvor: