Ustavni sud odbio zahtjev Safeta Velagića: Neće se odložiti izvršenje kazne

.
U decembru prošle godine, Vrhovni sud Federacije BiH osudio je na šest godina zatvora Safeta Velagića zbog ratnog zločina

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za odlaganje izvršenja kazne do donošenja odluke o apelaciji Safeta Velagića, kojeg je Vrhovni sud Federacije osudio na šest godina zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjenog 1993. na području Bugojna.

Nerazumna dužina trajanja postupka

Nakon što je advokat Adil Lozo u aprilu ove godine podnio apelaciju, zatraženo je donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud naložio “odlaganje izvršenja kazne izrečene presudom Vrhovnog suda”, do donošenja odluke o apelaciji.

U decembru prošle godine, Vrhovni sud Federacije BiH osudio je na šest godina zatvora Safeta Velagića zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjenog na području Bugojna 1993. godine. Zajedno s njim, na šest godina osuđen je i Muhko Velagić.

Prema optužnici, Muhko i Safet Velagić su krajem jula 1993. godine učestvovali u premlaćivanju osoba na mezarju Crnići, nadomak Bugojna.

Od posljedica premlaćivanja preminuo je tada zarobljeni pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) Marijo Zrno. Kantonalni sud u Novom Travniku ih je, u postupku koji je počeo u maju 2015. godine, proglasio krivima za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Kako se navodi u odluci Ustavnog suda, Velagić smatra da je Vrhovni sud osporenu odluku zasnovao na proizvoljno utvrđenom činjeničnom stanju i proizvoljnoj primjeni prava. Ukazao je i na, kako stoji, pristrasnost člana vijeća Vrhovnog suda koje mu je sudilo, a između ostalog, ukazao je i na nerazumnu dužinu trajanja postupka.

Identične odluke

- U zahtjevu za donošenje privremene mjere apelant je naveo da je upućen na izdržavanje kazne. Budući da je“‘neosnovano osuđen“, apelant smatra da bi, nakon izdržane kazne ili dijela kazne, pretrpio nenadoknadivu štetu, koja se ne bi adekvatno mogla iskazati u materijalnoj vrijednosti - stoji u odluci Ustavnog suda.

Kako se pojašnjava, apelant Velagić je naveo da je Kantonalni sud u Travniku u dva navrata donio identične presude, koje je Vrhovni sud ukidao jer se nije slagao sa obrazloženjem i stavovima suda iznesenim u tim presudama.

Međutim, nakon održanog pretresa, Vrhovni sud je donio odluku identičnu odlukama Kantonalnog suda, i sada se slaže sa obrazloženjima i stavovima iz tih odluka, dodaje se. Velagić smatra da je takvim postupanjem došlo do narušavanja principa pravne sigurnosti.

- Ustavni sud smatra da je apelantov zahtjev za donošenje privremene mjere neosnovan - stoji u odluci.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

Foto: Ustavni sud BiH