Posted by: Armin Lojić
0 comments
16 Aug

Funkcioneri iz entiteta Republika Srpska jasno su poručili kako odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine neće biti sprovedena.

Analizirajući dosadašnju praksu rada Tužilaštva BiH, izvjesno je da političari iz RS-a samo govore istinu s obzirom na to da pravosudni sistem još uvijek nema kapaciteta ili volje da se upusti u kažnjavanje subjekata koji ne poštuju najviši pravni akt države, Ustav BiH.

Funkcioneri iz entiteta Republika Srpska jasno su poručili kako odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine neće biti sprovedena.

Analizirajući dosadašnju praksu rada Tužilaštva BiH, izvjesno je da političari iz RS-a samo govore istinu s obzirom na to da pravosudni sistem još uvijek nema kapaciteta ili volje da se upusti u kažnjavanje subjekata koji ne poštuju najviši pravni akt države, Ustav BiH.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
16 Aug

Burne reakcije stižu iz RS-a na Odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva RS-a.

Pravobranilaštvo RS-a je u septembru 2016. godine uložilo apelaciju Ustavnom sudu BiH i zatražilo odgodu izvršenja Odluke Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je naloženo da vojna imovina u Han Pijesku (objekat Veliki Žep) bude uknjižena na BiH.

Član komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević kaže da je Odluka suprotna Dejtonskom sporazumu i Ustavu RS.

Burne reakcije stižu iz RS-a na Odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva RS-a.

Pravobranilaštvo RS-a je u septembru 2016. godine uložilo apelaciju Ustavnom sudu BiH i zatražilo odgodu izvršenja Odluke Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je naloženo da vojna imovina u Han Pijesku (objekat Veliki Žep) bude uknjižena na BiH.

Član komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević kaže da je Odluka suprotna Dejtonskom sporazumu i Ustavu RS.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
19 Jul

Ustavni sud BiH je na jučerašnjoj sjednici usvojio apelaciju Amira Zukića, generalnog sekretara SDA, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Zenici, utvrdivši da su mu povrijeđena prava na ličnu slobodu i sigurnost.

 

Amir Zukić je 6. juna podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu koji mu je odredio mjere pritvora nakon što je uhapšen 17. februara 2017. godine u okviru akcije “Bosna”.

Ustavni sud BiH je na jučerašnjoj sjednici usvojio apelaciju Amira Zukića, generalnog sekretara SDA, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Zenici, utvrdivši da su mu povrijeđena prava na ličnu slobodu i sigurnost.

 

Amir Zukić je 6. juna podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu koji mu je odredio mjere pritvora nakon što je uhapšen 17. februara 2017. godine u okviru akcije “Bosna”.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
06 Jul

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će odluka Ustavnog suda BiH da odbije kao neosnovane apelacije poslanika iz Republike Srpske o 1. martu i 25. novembru produbiti već postojeći politički haos u BiH, te poručio da taj sud treba delegitimisati povlačenjem iz njegovog rada dvojice srpskih sudija.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će odluka Ustavnog suda BiH da odbije kao neosnovane apelacije poslanika iz Republike Srpske o 1. martu i 25. novembru produbiti već postojeći politički haos u BiH, te poručio da taj sud treba delegitimisati povlačenjem iz njegovog rada dvojice srpskih sudija.

0 comments
22 May

Ustavni sud BiH djelimično je usvojio apelaciju Amira Zukića, generalnog sekretara SDA, koju je podnio protiv rješenja Kantonalnog i Općinkog suda u Sarajevu, u dijelu koji se odnosi na pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života iz Ustava BiH i Evropske konvencije za ljudska prava.

Ustavni sud BiH djelimično je usvojio apelaciju Amira Zukića, generalnog sekretara SDA, koju je podnio protiv rješenja Kantonalnog i Općinkog suda u Sarajevu, u dijelu koji se odnosi na pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života iz Ustava BiH i Evropske konvencije za ljudska prava.

Back to top