fbpx Usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

Usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

Home

Usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

Gradski vijećnici na današnjoj 44. sjednici GV Bihaća većinom glasova usvojili su Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada za 2020. godinu. Usvojenim Nacrtom, gradski budžet za 2020. godinu procjenjen je u ukupnom iznosu 33.151.065,00 KM.

Govoreći o prihodima i rashodima u Nacrtu Budžeta za slijedeću godinu, Jasmina Ćoralić, šef Službe za financije, istakla je posebno stavku „neutrošena sredstva računa za kapitalne investicije“ u iznosu od 4,3 miliona KM. Radi se o sredstvima koja se nalaze na posebnom računu koji je namjenjen na ulaganje u kapitalne investicije, a iste je Služba za finansije izdvojila iz redovnih budžetskih prihoda tekuće 2019.godine za namjenu rekonstrukcije sportske dvorane Luke, rekonstrukciju gradskog bazena, uređenje pomoćnog terena za nogomet i dio kapitalnih investicija JU Zavod za prostorno uređenje a koje će se prenijeti iz 2019. u 2020. godinu.

Prije sjednice je svima vijećnicima podjeljen Izvod namjenskog podračuna–račun kapitalnih investicija – i karton deponovani potpisa istoga - na kojem možete vidjeti da se sredstva nalaze na podračunu grada u sistemu JRT.

- “Ukoliko pogledate priložene tabele Nacrta Budžeta odnosno planirane prihode i rashode po budžetskim korisnicima kao i korisnicima budžeta možete vidjeti da je Nacrt Budžeta planiran manje od usvojenog posljednjeg rebalansa 2019. godine za 0,03% što i nije toliko značajno, ali moram naglasiti da su u Nacrt Budžeta uvrštena i 2 nova budžetska korisnika (JU Kulturni centar i JU Za sport, odmor i rekreaciju) za koja su planirana i njihovi vlastiti prihodi koji u 2019. godini nisu bili sastavni dio Budžeta iz čega možemo zaključiti da je Nacrt Budžeta Grada Bihaća  za 2020. godinu u odnosu na posljednji rebalans 2019. godine manji za nešto više od pola miliona KM što govori o realnom planiranju i u 2020. godini“ – kazala je Ćoralić.

Topic
Objavio: Tue, 10/12/2019 - 14:03
Back to top