Usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

Gradski vijećnici na današnjoj 44. sjednici GV Bihaća većinom glasova usvojili su Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada za 2020. godinu. Usvojenim Nacrtom, gradski budžet za 2020. godinu procjenjen je u ukupnom iznosu 33.151.065,00 KM.

Govoreći o prihodima i rashodima u Nacrtu Budžeta za slijedeću godinu, Jasmina Ćoralić, šef Službe za financije, istakla je posebno stavku „neutrošena sredstva računa za kapitalne investicije“ u iznosu od 4,3 miliona KM. Radi se o sredstvima koja se nalaze na posebnom računu koji je namjenjen na ulaganje u kapitalne investicije, a iste je Služba za finansije izdvojila iz redovnih budžetskih prihoda tekuće 2019.godine za namjenu rekonstrukcije sportske dvorane Luke, rekonstrukciju gradskog bazena, uređenje pomoćnog terena za nogomet i dio kapitalnih investicija JU Zavod za prostorno uređenje a koje će se prenijeti iz 2019. u 2020. godinu.

Prije sjednice je svima vijećnicima podjeljen Izvod namjenskog podračuna–račun kapitalnih investicija – i karton deponovani potpisa istoga - na kojem možete vidjeti da se sredstva nalaze na podračunu grada u sistemu JRT.

- “Ukoliko pogledate priložene tabele Nacrta Budžeta odnosno planirane prihode i rashode po budžetskim korisnicima kao i korisnicima budžeta možete vidjeti da je Nacrt Budžeta planiran manje od usvojenog posljednjeg rebalansa 2019. godine za 0,03% što i nije toliko značajno, ali moram naglasiti da su u Nacrt Budžeta uvrštena i 2 nova budžetska korisnika (JU Kulturni centar i JU Za sport, odmor i rekreaciju) za koja su planirana i njihovi vlastiti prihodi koji u 2019. godini nisu bili sastavni dio Budžeta iz čega možemo zaključiti da je Nacrt Budžeta Grada Bihaća  za 2020. godinu u odnosu na posljednji rebalans 2019. godine manji za nešto više od pola miliona KM što govori o realnom planiranju i u 2020. godini“ – kazala je Ćoralić.

Izvor: