Važnost sporta u islamu

,
Islam nas uči da je zdravlje pored vjere najbitnije, te se stoga i sport preporučuje kao faktor koji doprinosi razvoju našeg zdravlja. Božiji Poslanik je svojim drugovima i njihovim porodicama preporučivao različite vidove sporta s ciljem jačanja našeg tijela, ali i produbljivanjem ljudske želje za zabavom i natjecanjem. Sport razvija društvenu odgovornost, povezuje nas sa drugim ljudima, produbljuje u nama takmičarski duh i daje nam priliku da ojačamo svoje tijelo i da svoju kondiciju redovno održavamo.

 

Sport je veoma rasprostranjen vid aktivnosti kojim ljudi u svijetu žele ojačati svoj organizam i pojačati svoju psiho-fizičku snagu. Bavljenje sportom je veoma značajno i pozitivno utiče na razvoj socijalnih i društvenih vještina.

Postoji mnoštvo različitih sportskih disciplina koje su prisutne u svijetu danas. Međutim, nemaju sve isti uticaj na zdravlje čovjeka i na njegov organizam. Jedne su više a druge manje korisnije. Stoga je potrebno znati razlučiti sportove po njihovoj važnosti i potencirati posebno na onima koji su efektivniji i produktivniji za ljudski organizam.

Sportom jačamo zdravlje i održavamo svoju kondiciju koja nam je potrebna za svakodnevni životni angažman koji nas čini potpunijim i sretnijim.

Islam nas uči da je zdravlje pored vjere najbitnije, te se stoga i sport preporučuje kao faktor koji doprinosi razvoju našeg zdravlja. Božiji Poslanik je svojim drugovima i njihovim porodicama preporučivao različite vidove sporta s ciljem jačanja našeg tijela, ali i produbljivanjem ljudske želje za zabavom i natjecanjem. Sport razvija društvenu odgovornost, povezuje nas sa drugim ljudima, produbljuje u nama takmičarski duh i daje nam priliku da ojačamo svoje tijelo i da svoju kondiciju redovno održavamo.

Trčanje, plivanje, hrvanje, gađanje lukom i strijelom, ali i mnoge druge sportske discipline, posebno se preporučuju u Islamu. Ovisno od toga koliki efekat dobija čovjekovo zdravlje tolika je važnost te sportske discipline.

Dokazano je da nas sport jača, pozitivno utiče na naše zdravlje, a shodno poslovici koja kaže: ”U zdravom tijelu zdrav duh.” Gledano iz tog ugla sport možemo smatrati vrstom ibadeta, tj za naše bavljenje sportom, s nijetom jačanja naših sposobnosti, možemo očekivati Božiju nagradu (sevap). Određeni sportovi su produktivniji i korisniji za društvenu zajednicu te ih trebamo posebno afirmisati i u određenom džematskom smislu potencirati našu omladinu da se što više bave tim sportovima. Kod njih trebamo razvijati takmičarski duh ali onaj zdravi u kojem je poraz ravan pobjedi, tj. da zbog poraza nema ljutnji, svađi i nesuglasica.

Islam nas podučava da odaberemo određene sportove i da se njima bavimo. Ti sportovi trebaju jačati naš karakter, duh i naše plemenite ljudske osobine. Prilikom bavljenja tim sportovima u istima ne smije biti nečega štetno ili islamom zabranjeno, jer bi to onda gubilo na svom duhovnom ali i moralnom značaju. Društvena zajednica se treba truditi da omladini osigura uslove za redovno bavljenje korisnim sportovima i da uz te sportove kod mladih bude razvijen osjećaj odgovornosti prema namazu i ljubav prema učenju Kur’ana. Kada se u jednom klubu, organizaciji ili udruženju nađe namaz kao duhovna hrana čovjeka i korisna sportska aktivnost kao značajan vid razvoja, onda se od takvog društva i zajednice može očekivati zaista puno. Prvenstveno Božija pomoć i spuštanje bereketa na tu zajednicu u kojoj će puno više biti veselijih, sretnijih i zdravih ljudi.