Vjernički pogled na sudbinu

.
Vjenik neće upotpuniti svoje vjerovanje (iman) dok ne shvati da je sve što mu se dešava, i dobro i zlo, šifra kojom mu Allah nešto želi reći i poručiti.

 

Iako je mikrob ono što naizgled uzrokuje bolest, Allah je Onaj Koji šalje mikrobe i zadužuje ih onim što oni urade u stvarnosti, tako da se ništa ne dešava u svemiru bez znanja i volje Stvoritelja svemira.
Parazit malarije u ustima komarca ima svoje zaduženje. I krov koji se sruši na stanare je to uradio u određeno vrijeme, a mogao je da se sruši dok je kuća bila prazna od stanara, ali on je to uradio dok su oni spavali, pa ih je sve usmrtio u tačno određeno vrijeme, osim djeteta u krilu njegove majke. Allah je iz Svoje mudrosti, koja je ljudima često nedokučiva, želio da ono ostane na životu iako se zadesilo na istom mjestu s onima koje je krov ubio.

Pametan je onaj ko razumije znakove i ko uzme pouku.

Bolest je ”zatvor”, nekad kratkotrajni, nekad dugotrajni, a nekad opet doživotni ”zatvor”. Pronicljivi i nadahnuti ”zatvorenik” je onaj koji zna zašto mu je Allah odredio takvu vrstu ”zatvora”, zašto mu je kazna smanjena ili zašto je pak pomilovan.

Ćelija raka ne postaje aktivna osim po naredbi svog Gospodara, i ne prestaje djelovati osim po Njegovoj naredbi. A geni koji upravljaju ćelijom su samo prividni uzroci.

Istinski vjernik sve vraća volji svoga Gospodara i zna da je u Allahovoj ruci svaka odredba i da Allah određuje i upravlja kretanjem atoma i galaksija.

Ubijeđeni vjernik zna i vidi da je Allahova volja iznad volje svih stvorenja, i on, sve ono što mu se dešava, vidi i shvata kao posebnu poruku i šifru kojom mu se njegov Gospodar obraća.

On u zlu koje ga zadesi vidi skriveno dobro i svaka nesreća koja ga zadesi u svojoj suštini je mudrost, pa ako mu se ta mudrost ne otkrije danas, otkrit će se sutra ili prekosutra.
To je eto Milostivi i Uzvišeni Allah, Koji je rekao: ”Moja milost je pretekla Moju srdžbu.”(saff.ba)