Vlada USK: Evo koje odluke su na današnjoj sjednici donesene

sa

Na 23. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, u skladu sa Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona 2021. 2027. godinu, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosena je Odluka o kriterijima i postupku dodjele dijela sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici sredstava, kriteriji i postupak u skladu sa kojima će se dodjeljivati sredstva utvrđena u budžetu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK za 2023. godinu, način izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i nadzor nad utroškom sredstava koja, putem javnog poziva, budu dodijeljena u svrhu finansiranja/sufinansiranja infrstrukturnih projekata iz vodoprivrede te za aktivnosti i projekte u svrhu unaprjeđenja lovstva na području Unsko-sanskog kantonu.