Lijek za dijabetes štiti bubrege i srce

Izgleda da popularni lijek za dijabetes, kanagliflozin, također, može uvelike smanjiti izglede od smrti od zatajenja bubrega i srčane bolesti u pacijenata s dijabetesom koji imaju i bubrežnu bolest, ukazuje nova studija.

Inače, dijabetes je vodeći uzrok zatajenja bubrega u svijetu, no već gotovo dva desetljeća nije bilo novih tretmana za zaštitu funkcije bubrega. 

Ovi rezultati smatraju se velikim napretkom u liječenju dijabetičara s bubrežnom bolesti, obzirom da su oni izloženi iznimno visokom riziku od zatajenja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i smrti. U istraživanju je sudjelovalo više od 4.400 pacijenata s dijabetesom i bubrežnom bolesti iz 34 zemlje. 

Izvor: