Na kojoj je hrani pronađeno najviše ostataka pesticida?

hrana

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je objavila godišnji izvještaj o ostacima pesticida koji se nalaze u hrani unutar tržišta Europske unije. On se temelji na podacima iz službenih aktivnosti nacionalne kontrole koje sprovode države članice, Island i Norveška. Analizirano je ukupno 91.015 uzoraka od čega 253 iz susjedne Hrvatske.

4,5% uzoraka premašilo dopuštenu količinu pesticida

Od ispitivanih uzoraka u 95,5% slučajeva je utvrđeno da se nalaze unutar zakonom dopuštenih nivoa dok je 4,5% premašilo maksimalni nivo ostatka (MRL).

Stopa prekoračenja MRL-a povećala s 4,1% u 2017. na 4,5% u 2018. godini, a predstavlja sažetak prisutnosti ostataka pesticida u hrani te moguć rizik za zdravlje potrošača. Takođe, pruža informacije na kojima se mogu temeljiti odluke u vezi s budućim mjerama kontrole robe.

Najviše ostataka na rizbizlu i kupinama

Nešto više od polovine, odnosno 52,2% testiranih namirnica nema vidljivih ostataka iako je utvrđeno da neke vrste voća i povrća sadrže više tragova pesticida od ostalih.

Na primjer, u izvješću EFSA-e piše da je za 75% ribizla i kupina i preko 65% grožđa, jagoda, trešanja i krušaka pronađeno dva ili više ostatka. Pojedinačni uzorak goji bobica iz Kine je sadržavao 29 različitih ostataka.

Hrana u EU bez pesticida?

Uzorkovanje je napravljeno na način koji je omogućio direktno poređenje s uzorcima uzetim prije tri godine. Između 2015. i 2018. utvrđeno je da se udio uzoraka s prekoračenjem dozvoljenih ostataka povećao na nekim namirnicama poput banane, slatke paprike, patlidžana i stolnog grožđa, ali je za neke proizvode i pao, kao što je brokula, djevičansko maslinovo ulje i jaja.

Hrana u EU najsigurnija u svijetu?

"Ovaj izvještaj duži niz godina podržava napore Europske komisije i država članica da osiguraju pravilnu upotrebu pesticida u skladu sa zakonodavstvom i ciljevima EU-a", rekao je Bernhar Url, izvršni direktor EFSA-e.

Geraldine Kutas, direktorica Europskog udruženja zaštite bilja za euractiv kaže: "Izvješće je sjajna vjest za poljoprivrednike koji i dalje primjenjuju najviše standarde kod primjene pesticida i nastavljaju proizvoditi sigurnu hranu za sveOpet je potvrđeno da je snabdjevanje hranom u Europi među najsigurnijom u svijetu."

Trećina namirnica sadrži dva ili više pesticida

Međutim, u izjavi Mreže za djelovanje protiv pesticida (PAN Europe) istaknuto je da izvještaj pokazuje da su ljudi izloženi mješavini pesticida, ističući da trećina hrane koja se konzumira u Europi sadrži ostatke dva ili više takvih hemijskih jedinjena.

Naglašavaju da uprkos tome regulatori sprovode procjene sigurnosti kao da su ljudi izloženi jednom pesticidu, iako zakon EU zahtijeva da se bave njihovim sinergičkim učincima

Pronađeni i zabranjeni pesticidi

Na temelju rezultata, u izvješću je predložen i niz preporuka za povećanje učinkovitosti europskih kontrolnih sistema. Posebno se ističe da je nekoliko neodobrenih pesticida u EU više puta pronađeno u hrani koja je proizvedena unutar EU. Primjer toga je hlorfenapir na patlidžanu.

Budući da ovi rezultati ukazuju na moguće zloupotrebe aktivnih materija, preporučuje se državama članicama da prate te nalaze, istražuju razloge i poduzimaju korektivne mjere.

Izvor: