Slušanje poezije

asd
Ovo je jedan od najboljih duhovnih lijekova, koji umiruje srce, i hrani dušu. To je jedna od najboljih psiholoških lijekova. To je izvor zadovoljstva, pa čak i nekim životinjama, a umjereno zadovoljstvo pročišćava našu unutrašnju energiju, tjelesne funkcije, usporava senilnost, i konačno, osvježava cijelo tijelo. Pretjerano uživanje pogoršava bolest.

Ebu Nu’ajm, u svom djelu Tibbun Nebijj, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je korist od slušanja učenja Kur’ana mnogo veća kada razumijemo ono što se uči.

Allah Uzvišeni kaže: “… zato obraduj robove Moje koje Kur’an slušaju i slijede ono najljepše u njemu…“ (Et-Zumer: 17,18)

Ebu Hurejre je rekao: “Sretni su oni kojima je Allah podario da Kur’an uče lijepim glasom, ili da ga samo slušaju, ili recituju i uče ravnomjernim glasom.“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Oni su ukrasili Kur’an svojim glasovima.“

Allah Uzvišeni kaže: “…On onome što stvara dodaje što hoće…“ (Fatir:1)

Ovo možda uključuje i ‘lijepim glasovima’.

Zun-Nuna su jedanput upitali šta se podrazumijeva pod ‘recitiranjem’ Kur’ana? On je odgovorio: “To je ono što prenosi istinu, i usmjerava srca ka Istini.“ Kada su ga upitali da definiše lijep glas, on je rekao: “To je govor ili intonacija, na koju je Allah dodao neki miris.“

Prenosi da je Omer, radijallahu anhu, učio Kur’an u svojoj kući, pa mu je to neko prigovorio, a on je rekao: “Pa čak i ako sam usamljen, ja učim Kur’an, kao što to rade ljudi. Učenje Kur’ana je putnička nafaka.“

Abdullah ibn Džafer je bio opsjednut učenjem Kur’ana.

Ez-Zuhrija su upitali da li voli poeziju, a on je odgovorio: “Da, ako je lijepa, to jest ako nije glupa i bezvrijedna.“

Davud, sallallahu alejhi ve sellem, je imao veoma lijep glas, pa čak i onda kada bi oplakivao svoja ‘loša’ djela. Kad god bi učio Zebur, oko njega bi se skupili ljudi, džini, ptice i divlje životinje.

Jedanput je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao glasne žice Ebu Musaa da su tako fine, kao da su naslijeđene od Davuda, sallallahu alejhi ve sellem.

Platon je rekao da u životu postoje samo četiri zadovoljstva, a to su: jelo, piće, seks i slušanje muzike. Možemo primjetiti kako ljudi koji rade teške fizičke poslove često pjevaju kako bi ublažili umor. Bebu također smirujemo pjevanjem. Pjevanjem ćemo i kamilu udobrovoljiti da prevali dug put.

Postoji priča o Arapu koji je imao roba sa lijepim glasom. Kad god je kamila bila pretovarena robom, on bi joj pjevao. Jedanput je ova kamila prevalila za jedan dan dionicu puta za koju obično treba tri dana. Međutim, poslije toga je uginula.

Kad jednu kamilu pogodi lijep glas, pa šta će se desiti sa ljudima koji su obrazovani i razumiju ono što pjesma govori.

Možda ste primjetili da slavuji i ptice koje se zovu ‘eš šurur’ traže osamljena mjesta, kako bi mogle slušati svoje pjevanje.

Neka ulema smatra da je halal slušati muziku, a druga smatra da to nije dozvoljeno.

Katada je rekao da pjesme i recitacije čiste mozak, krv, vraćaju duši život, i razvijaju sve prirodne osobine čovjeka.

Izvor: