Šta trebaju znati majke muških beba

Mame

Zbog posebne anatomske građe vanjskog spolnog organa kod muške novorođenčadi, neposredno nakon rođenja javljaju se promjene koje mogu dovesti do njegove upale, otežanog mokrenja, infekcije mokraćne cijevi koja se može proširiti i na druge mokraćne puteve, pa čak zahvatiti i bubrege. 

U grupu urođenih promjena ovog organa spadaju fimoza, pseudofimoza i parafimoza. Da bi se bolje razumjeli ovi poremećaji i da bi majka sama mogla svakodnevno provoditi određene mjere terapije i prevencije, treba znati neke osnovne činjenice o anatomskoj građi ovog organa.

Higijenske mjere 

Vrh vanjskog spolnog organa - glans penis - prevučen je duplikaturom kože (prepucijum) koja se može prevući preko vrha penisa. U prostoru između glansa penisa i prepucijuma nalaze se žlijezde koje već na rođenju počinju stvarati loj. Zato taj dio tijela kod novorođenčadi treba održavati čistim i prilikom kupanja bebe pažljivo oprati cijelu regiju.  

Ako su prisutne promjene u građi muškog polnog organa, novorođenče može patiti od otežanog otjecanja mokraće iz vanjskog otvora mokraćne cijevi, a nakupljeni loj može dovesti do iritacije i infekcije. 

Kongenitalna fimoza se nasljeđuje putem gena na samo jednom hromozomu u paru hromozoma. Promjene mogu biti atrofične, kad je prepucijum kratak, tanak i napet preko glansa penisa i hipertrofične, kad je prepucijum jpredugačak i visi preko vrha glansa penisa.

 

U liječenju atrofičnog tipa fimoze majka može mnogo uraditi u kućnim uslovima njege. Pri tome mora biti vrlo nježna i uporna, jer rezultati nisu odmah vidljivi. U početku će navlačenje biti otežano, ali svakodnevni tretmani već za mjesec daju rezultate.

Ukoliko nema vidljivih rezltata nakon tri mjeseca, takvom dojenčetu treba uraditi cirkumciziju ili dorzalnu inciziju. Ovi zahvati trebaju se obaviti u hirurškoj ordinaciji.

Noćno mokrenje

Hipertrofična fimoza, ako se ne liječi, u kasnijem periodu može prouzrokovati nemogućnost kontroliranog mokrenja i tokom dana i tokom noći. Naime, kod veće takve djece javlja se enuresis nokturna, noćno mokrenje u krevet i enuresis diurna, nekontrolirano mokrenje tokom dana. 

Kod hipertrofičnog oblika kongenitalne fimoze teško je održavati adekvatnu higijenu, a liječenje se provodi na sličan način kao i liječenje atrofičnog oblika kongenitalne fimoze.

Treba naglasiti da se rezltati sporije postižu, a zbog sprečavanja nastanka infekcije mokraćnih puteva, najbolje je blagovremeno hirurškim putem odstaniti višak prepucijuma. To je najbolje i najjednostavnije rješenje za dojenče, ali i za roditelje.

Izvor: