Nova afera u bh. fudbalu: Iz Sindikata upozorili da strani igrači ne mogu imati amaterske ugovore

p
U proteklim mjesecima raskinuli smo brojne ugovore igračima iz entitetskih liga, saopćeno je iz Sindikata

Sindikat profesionalnih fudbalera BiH se oglasio saopćenjem koje je podiglo buru u bh. fudbalu.

Iz Sindikata su naglasili kako strani fudbaleri u Bosni i Hercegovini ne mogu imati amaterske ugovore. Ovo saopćenje Sindikata dolazi u trenucima kada Željezničar pokušava zadržati Klerismarija Santosa (Clerismario).

Brazilcu je istekao ugovor, traju napori "Plavih" da dogovore novi, a klub se oglasio i saopćenjem u kojem je naveo da se u pregovorima sa Santosom koristi krivotvoreni dokument potvrde o odricanju od naknade za treniranje za ovog igrača.

 

- Strani državljani, u ovom slučaju fudbaleri ili treneri, a koji trebaju igraju fudbal ili vode timove u Bosni i Hercegovini moraju imati radnu i boravišnu dozvolu.

Radna dozvola je dozvola za plaćeni rad stranca po osnovu Ugovora o radu (Profesionalni ugovor) kod domaćih pravnih i fizičkih osoba u BiH, koji u skladu sa propisima o radu i zapošljavanju ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i zaposleni državljani BiH, ako međunarodnim sporazumima nije drugačije određeno. 

Radnu dozvola

Radnu dozvolu za zapošljavanje stranca izdaju nadležne službe za zapošljavanje na osnovu zakonskih propisa o zapošljavanju stranaca, a to su:

- Zakon o strancima BiH

- Zakoni o zapošljavanju stranaca

- Zakoni o radu.

Nakon dobijene radne dozvole, a da bi stranac otpočeo sa radom, potrebno je obezbjediti i boravišnu dozvolu (privremeni boravak) koja se dobija u nadležnom terenskom centru Službe za poslove sa strancima BiH. Stranac ne može početi igrati fudbal ili voditi tim u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak - naveli su iz Sindikata profesionalnih fudbalera BiH.

Iz Sindikata su naglasili kako stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole zbog koje mu je odobren privremeni boravak.

- Na osnovu radne dozvole, stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH.

Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine.

U skladu sa članom 18. Pravilnika o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača Fudbalskog Saveza BiH fudbaler ima pravo nastupa za klub tek po dobijanju boravišne dozvole (privremeni boravak).

Delegat mora reagovati

Za fudbalere profesionalce odnosno fudbalere koji sa klubom imaju zaključen Ugovor o radu klub je dužan da uplaćuje doprinose, koji se plaćaju na plate iz radnog odnosa, posebno doprinose za penziono - invalidsko osiguranje, isto kao i za državljane BiH.

Strani državljani ne mogu potpisivati amaterske ugovore, odnosno ugovor igrača amatera, s obzirom na to da na osnovu tih ugovora ne ostvaruje primanja, nije siguran niti mu nadležne službe na osnovu takvog ugovora mogu izdati radnu dozvolu, kasnije privremeni boravak u BiH - saopćeno je iz Sindikata.

Iz Sindikata su istakli kako bi, u slučaju da se takav igrač pojavi u zapisniku, službena lica bez uvida o rješenju o privremenom boravku trebala zabraniti nastup tom igraču, a ukoliko bi kojim slučajem nastupio, da bi njegov tim sljedovale sankcije.

- U istom pravilniku članom 64. određeno je da „Sa igračem koji je odabrao igranje nogometa/fudbala kao svoju profesiju obavezno se zaključuju ugovori o radu koji sadrže obavezne elemente propisane nacionalnim, odnosno entitetskim propisima, te propisima NS/FS BiH i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.“

Raskinuti brojni ugovori

Želimo istaći i član 18.4. FIFA-inog RSTP-a, koji naglašava da je obaveza Kluba da igraču osigura svu potrebnu dokumentaciju, kako bi on zakonski imao pravo boravka i rada u tom gradu i državi.

U proteklim mjesecima raskinuli smo brojne ugovore igračima iz entitetskih liga, koji su strani državljani, a koji su imali amaterske ugovore, kako bi ih blagovremeno sačuvali odgovornosti zbog nezakonitog boravka u BiH.

Također, u međunarodnim okvirima dobili smo nekoliko sporova za igrače, čiji klubovi nisu ispoštovali svu zakonsku proceduru prilikom njihovog zaposlenja u stranim državama - saopćeno je iz Sindikata profesionalnih fudbalera BiH.