0 comments
09 Apr

Nakon Politike, najstarija novina na našim prostorima je Derventski list. Prvo izdanje izašlo je 12. decembra 1912. godine, od tiraža od 10-12 hiljada, došao je na 1.300, preživio je tri rata i uprkos konkurenciji uspio opstati.

Danas u Derventskom listu radi osam ljudi i većina uposlenika zbog ušteda obavlja dvije ili više funkcija. Štedi se i na grijanju i na tehnici, a sve da bi duša Dervente, kako ga zovu, svakog četvrtka građane obavještavala o dešavanjima s područja općine.

Nakon Politike, najstarija novina na našim prostorima je Derventski list. Prvo izdanje izašlo je 12. decembra 1912. godine, od tiraža od 10-12 hiljada, došao je na 1.300, preživio je tri rata i uprkos konkurenciji uspio opstati.

Danas u Derventskom listu radi osam ljudi i većina uposlenika zbog ušteda obavlja dvije ili više funkcija. Štedi se i na grijanju i na tehnici, a sve da bi duša Dervente, kako ga zovu, svakog četvrtka građane obavještavala o dešavanjima s područja općine.

Back to top