Posted by: Ajla Abdic
0 comments
07 Jul

"Teška srca odlučio sam se ponovo očitovati na organiziranu hajku od
strane obrazovne mafije, koja po uporno pokušava provesti nezakonito
vraćanje Hamdije Lipovače na poziciju univerzitetskog nastavnika na
Univerzitetu u Bihaću, iako su protiv njega podignute i potvrđene
brojne optužnice vezano za pljačku budžetskog novca. Tužno je uvidjeti
na djelu poremećen sistem vrijednosti u našem društvu, u kojem se
omogućava jednoj notornoj uličarki i lošem studentu da organizira

"Teška srca odlučio sam se ponovo očitovati na organiziranu hajku od
strane obrazovne mafije, koja po uporno pokušava provesti nezakonito
vraćanje Hamdije Lipovače na poziciju univerzitetskog nastavnika na
Univerzitetu u Bihaću, iako su protiv njega podignute i potvrđene
brojne optužnice vezano za pljačku budžetskog novca. Tužno je uvidjeti
na djelu poremećen sistem vrijednosti u našem društvu, u kojem se
omogućava jednoj notornoj uličarki i lošem studentu da organizira

Posted by: Ajla Abdic
0 comments
07 Jul

Ervina Piralić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koja je nedavno nadležnom sudu prijavila profesora Genca Trnavcija za seksualno napastovanje, organizirala je konferenciju za novinare.

Ervina Piralić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koja je nedavno nadležnom sudu prijavila profesora Genca Trnavcija za seksualno napastovanje, organizirala je konferenciju za novinare.

0 comments
17 Apr

U nekoliko navrata do sada ime Genca Trnavcija, profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, vezivalo se za afere uznemiravanja i bludnih radnji nad studenticama.

Profesor Trnavci je bio odlučan u namjeri da dokaže svoju nevinost, tvrdeći da je sve rezulat hajke koju protiv njega vode kriminalne grupe.

U nekoliko navrata do sada ime Genca Trnavcija, profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, vezivalo se za afere uznemiravanja i bludnih radnji nad studenticama.

Profesor Trnavci je bio odlučan u namjeri da dokaže svoju nevinost, tvrdeći da je sve rezulat hajke koju protiv njega vode kriminalne grupe.

Back to top