0 comments
11 May

Kada je dobio ratno priznanje „Zlatni ljiljan", Halil Bajramović iz Rujnice kod Bihaća bio je mladić koji je sanjao slobodu i bolji život za sebe i svoje saborce.

Ružan san

Dvije decenije kasnije, na Dan zlatnih ljiljana, Bajramović, koji je učinio gest vrijedan ljudskog priznanja, kada je državi „oprostio" 165.000 KM koje mu je „dugovala" za ovaj ratni orden, nije siguran kuda ide BiH, kuda je otišla Krajina.

Kada je dobio ratno priznanje „Zlatni ljiljan", Halil Bajramović iz Rujnice kod Bihaća bio je mladić koji je sanjao slobodu i bolji život za sebe i svoje saborce.

Ružan san

Dvije decenije kasnije, na Dan zlatnih ljiljana, Bajramović, koji je učinio gest vrijedan ljudskog priznanja, kada je državi „oprostio" 165.000 KM koje mu je „dugovala" za ovaj ratni orden, nije siguran kuda ide BiH, kuda je otišla Krajina.

Back to top